علی امیرعسجدی
by on July 30, 2020
7 views
ســـلام؛ خواستن وآرزو کردنت که محال نیست ...
امشب آرزوی داشتن تو را
به ســـوی کهکشان ،آسمان پربرکتِ خدا میفرستم
شاید برآورده شود آخه؛ باوردارم که خدا بسیارمهربون وبنده نوازه
تـــوواقعاً خدا را چه دیدی ...
همومیــدونه که چقـــدردوستت دارم
Posted in: Health, Education, Society
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2