علی امیرعسجدی
by on July 30, 2020
7 views
شورونشاط وعاطفۀ عشق زیباست؛ اما به تنهائی کافی نیست.
می‌توانید در زندگی خود عاشق افراد زیادی شوید.چ
می‌توانید عاشق افرادی شوید که برایتان مناسب‌اند یا مناسب نیستند.
می‌توانید به‌ شیوه‌های سالم و ناسالم عاشق شوید. می‌توانید در جوانی یا در ایام پیری عاشق شوید.
عشق منحصر‌به‌فرد نیست. عشق خاص نیست. عشق کمیاب نیست؛
اما باورقلبی وایمان به رفتارمتعالی،عزت‌نفس این‌گونه است، و همچنین شأن و توانایی‌تان در اعتماد کردن.
به‌طور بالقوه در طول زندگی‌تان، ممکن است عشق‌های زیادی داشته باشید؛
اما وقتی عزت‌نفس، شأن، یا توانایی‌تان در اعتماد کردن را از دست می‌دهید،
به‌دست‌آوردنِ مجددِ آن‌ها کار بسیار دشواری است.
عشق تجربه‌ای فوق‌العاده است. یکی از بزرگترین تجاربی است که زندگی به ما تقدیم می‌کند
و چیزی است که همه باید آرزوی احساس‌ کردن آن و لذت‌ بردن از آن‌ را داشته باشند؛
اما عشق مانند هر تجربه‌ی دیگری، ممکن است سالم یا ناسالم باشد.
مانند هر تجربه‌ی دیگر، نباید اجازه بدهیم هویت‌‌مان یا اهداف زندگی‌مان را تعریف کند.
نباید اجازه بدهیم نابودمان کند. نباید هویت و ارزش خودمان را قربانی‌اش کنیم؛
چون وقتی این‌کار را بکنیم، هم عشق را از دست می‌دهیم و هم خودمان را.
در زندگی، به چیزهایی والاترو بیشتر از عشق نیاز دارید.
عشق عالی است، عشق ضروری است، عشق زیباست؛ اما عشق کافی نیست.
Like (3)
Loading...
Love (1)
Loading...
4