علی امیرعسجدی
by on July 30, 2020
7 views
گاهی برای روزهای تلخ بی حوصلگی ،
یک بوسه،
بوی خوش یک پیراهن ،
و یا شنیدن یک دوستت دارم ساده ،
یک جور خوبی حال آدم را عوض می کند !...
و اینطور آدم می فهمد ،
لذت دنیا ،
داشتن کسی ست که
دوست داشتن را بلد است
به همین سادگی ... ❤
Posted in: Health, Education, Society
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3