علی امیرعسجدی
by on July 31, 2020
7 views
اى چراغ شب تارم يا حسين
اى اميد روزگارم يا حسين
اى قرار قلب زار عاشقان
من ز هجرت بى قرارم يا حسين
من گداى لطف و احسان توام
اى تو لطف بى شمارم يا حسين
من به درگاهت غلامى روسياه
يا كه عبدى شرمسارم يا حسين
چشم اميدم قيامت سوى توست
اى به محشر غمگسارم يا حسين
در قيامت من چه غم دارم به دل
گر تو باشى در كنارم يا حسين
من دل افگار و پريشان توام
اى شفاى قلب زارم يا حسين
Posted in: Health, Education, Society
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3