علی امیرعسجدی
by on August 1, 2020
7 views
ســـلام؛میگـــم اگـــر
دل پیش کسی باشد و وصلش نتوانی
لعنت به من و زندگی و عشق و جوانی
تا پیش تو آورد مرا بعد تو را برد
قلبم شده بازیچه ی دنیای روانی
بلد نشدیم آخر
چیو؟رفتنـــــوآخرش چی میشه پس؟...
هیچی اینقدر میمونیم که دیگه بودنمون مهم نباشه
چجوری یعنی؟
اینجوری که انگار میشیم یه صندلیی گوشه‌ی اتاق که یه پایه‌ش شکسته و کسی دیگه روش نمیشینه، ولی هنوزم قشنگه، آدما دلشون نمیاد بندازنش دور
Posted in: Sports, Health, Education, Society
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3