علی امیرعسجدی
by on March 9, 2019
10 views
#003300">http://s1.picofile.com/file/6856304824/3y1ieoctz4urjmivxvw.png
[تصویر: klgjyg.gif]
برایتان رویاهایے آرزو میڪنم به لطف خدا انجام شدنے
و آرزوهایے پرشور و نشـــاط وصف ناپـــذیر
ڪه از میانشان چندتایے برآورده شدنشون،تلاش تو رابخواهند.
برایت آرزو میڪنم ڪہ ؛ دوست داشتہ باشے
آنچہ را ڪه باید دوست بدارے
و فراموش ڪنے؛آنچه را که باید فراموش ڪنے
.
برایتان شور و شوق نشاط خوشبختـــے و
آرامشــے الهـ
ـےآرزو میڪنم.
برایتان آرزو میڪنم ڪہ با آواز پرندگان بیدار شـــویـــد
.
و با خندۀ ے نازِ ڪودڪان،غرق در لذّت
هایِ جانانه باشید.
برایتان آرزو میڪنم دوام بیاورید،درسختیها و رڪود، بے تفاوتے و ناپاڪے خیآلِ بدخواهان.
بخصوص برایتان آرزو میڪنم ڪه خدا محور و مؤمن وعاشقِ حق و ظلم و باطل ستیزباشیـــد.
 
اگرلطف کنید،درگروه؛«راز-سلامتی-مشاورۀ-خانواده» عضوِفعال و پست گذار باشید؛

611.gif

Click here to enlarge27.gifClick here to enlarge
Posted in: Society
علی امیرعسجدی
2665.png #سلام-ممنونم-مژگان-خانم2665.pngدرود-بر-شمایاران همپسندعزیز1f60d.png
March 9, 2019