علی امیرعسجدی
by on March 25, 2019
41 views
چیه توقع عکس خاک بر سری داشتین ?

 

هنرمندبرجسته؛چارلی چاپلین میگه؛
همیشه آنچه که درباره "من" میخواهی بِـــدانی
آنچه را که از زبان خودم شنیدی و رفتارهایِ خودم را دیدی باورکن
نه آنچه که پشت سر"من" شنیده ای
"من"همانم که دیده ای و از گفتار خودم شنیده ای
نه آنکه دیگران درغیابم گفته اند،و تو شنیده ای

Posted in: Society
ĦѦღi∂ɛн
لایک
1
1
March 25, 2019
علی امیرعسجدی
2665.png #سلام-ممنونم-حمیده-خانم-سپاس-مینو-خ انم2665.png
March 26, 2019
علی امیرعسجدی
2665.png #سلا-مممنونم-آرام-خانم2665.png
March 26, 2019