علی امیرعسجدی
by on March 28, 2019
11 views

http://s1.picofile.com/file/6856304824/3y1ieoctz4urjmivxvw.png
[تصویر: klgjyg.gif]

سلام دوستهان  گلم  ،  الهی که محوّل الحال حالتان نیکوفرماید اعبیاد و  ایّام  رجب المرجّب مبارک،

بـــه یــــــاد همــوطنــان مظلوم سِـیل زده

«حدیث چشم مگو با جماعت کوران؛«مولوی ره»
پدر و مادر که باشند می‌شود آسوده خوابید . حتی اگر

پدر و مادر که باشند می‌شود آسوده خوابید ...

حتی اگر سقف اتاقت گنبد کبود آسمان باشد

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی

به گلزار آی کز بلبل غزل گفتَـــــن بیـــــآموزی
سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیســــت حکم میر نوروزی

لِسانُ الغیب حافظ«ره»؛

اگرلطف کنید،درگروه؛« راز سلامتی-مشاورۀ-خانواده
عضوِفعال وپست گذار و صاحب نظر باشید؛

611.gif

Click here to enlarge27.gifClick here to enlarge
اریا   هخامنش
سیل خوبه برای درک ما خدایا بفرست سیل را
March 28, 2019