علی امیرعسجدی
by on March 29, 2019
12 views
وقتی در مقابل من می‌ایستی . و نگاهم ‏می‌کنی

سلام،وقتی در مقابل من می‌ایستی
و نگاهَـــم ‏می‌کنـــی بــه مِهـــر؛

تو از غمی جانکاه که در وجود من لانه کرده
چِـــه میـــدانی؟چــه میـــدانی؟
و گویا من هم از افکار نهانِ توهیچ نمیدانم
بیابه عشق وَ ایمان به آثارِ صفا،وفا و همدلی
از راز پنهان و تمنّایِ هم باخبر وهمسفرشویم
اگر غم لشکر انگیزد، که خونِ عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم

بیا تا پشتِ هم باشیم و قدرِ یکدیگر بدانیم

 

🌹پریناز🌹
لایک
1
1
March 29, 2019
علی امیرعسجدی
2665.png -وهیلداخانمدرود-بر-دخترگلم-مین و-خانم-و--ریحان-خانم-سیده-زهرا سادات-خانم2665.png #درود-برآقاعلی اصغر2665.png #سلام-بر-یاران-با-صفا2665.png
1
1
March 29, 2019
علی امیرعسجدی
2665.png #سلام-بر-علی-آقای-بزرگوار-که-حضورتو ن-موجب ارتقای مطالب-علمیِ-گروه-ارزشمند-مشاور ۀ-خانواده است2665.png
1
1
March 29, 2019