علی امیرعسجدی
by on April 7, 2019
21 views
پست شماره 318513117 از ▀▄▀▄▀▄ ♚ KΛ$ЯΛ ♚ ▄▀▄▀▄▀

من منتظرم که بویی از یـــــــار  رســد
مدهوشِ عطر یار سفر کردۀی غــدارشوم
تا مست شـــده در هوس نقش رخش
منِ مست ازقدحِ نابِ او بیــدارشَوَم

 

Posted in: Health
علی امیرعسجدی
2665.png#سلام-ممنونم-آقا-امیر-حسین-بزرگوار2665.png
1
1
April 7, 2019