علی امیرعسجدی
by on April 12, 2019
6 views
پست شماره 318538536 از saeed ♥»سَــرابـــ nikjoo

سلام-هرعروسی آرزو دارد،بختش با او نجوای عاشقانه داشته باشد مانند؛

ماهِ من،هیچ میدانی؟در تو نفس میکشم
همچون طفلکی بیخبر از دنیا در شکم مادر،

ومادر جانانه  باهمۀتوانِ جسم و جانش در خدمت فرزند خویش است.
عزیزم من گویا مولود احساسات پاک و بی ریایِ توأم،

اصلاً من توام،
آنگاه که شعرهایم
در آغوشت کودکانه لبخند می زنند

و آرام به خوابی عمیق می روند
عجیب

به مهربانی ات ایمان می آورم،

مهربانِ من تا همشه بامن مهربان بمان

تا باشم تورا جان بقربان...

 

Posted in: Society