علی امیرعسجدی
by on April 14, 2019
8 views
من محبت میفروشم، تو محبت میخری ؟ خسته از تنهاییم

من محبت میفروشم، تو محبت میخری ؟
خسته از تنهاییم ،من را به همره میبری ؟

شاعری هستم شکسته، مونس من دفترم
دفترم را میفروشم، شعرهایم میخری ؟

گاه گاهی گریه کردم، در میان شعرها
اشکهایم میفروشم، اب دیده میخری ؟

کاسه صبرم شده لبریز، از نامردمی
صبر هم من میفروشم ،تو آیا میخری؟

زخم خنجر یادگاری ،داده است دوست
یادگاری میفروشم ،زخم خنجر میخری ؟

من ندارم هیچ در دست، کلبه ای ویرانه ام
راستی هرگز نگفتی، دست خالی میخری ؟

بیکسم ، تنها رفیق من شده این خاطرات
خاطراتم میفروشم ، تو گذشته میخری ؟

میشود من را به مهمانی بری بر آسمان
زندگانی میفروشم ،عمر باقی میخری ؟

Posted in: Health
علی امیرعسجدی
2665.png#سلام-خیلی-ممنونم-سارا-خانم-هیلدا-خ انم2665.png
1
1
April 14, 2019