علی امیرعسجدی
by on April 14, 2019
8 views
عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این

عاقلان نقطــۀی پرگار وجودند ولی
عشق داند که در این دایره سرگردانند

جلوه گاه رخ او دیدۀی من تنها نیست
ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند

#حضرت-حافظ «ره»

Posted in: Society
علی امیرعسجدی
2665.png #سلام-و-درود-بر-حمیدآقارزمجو و آقا مسعودسهرابی عزیز2665.png
2
1
1
April 14, 2019
علی امیرعسجدی
2665.png #سلام-ممنونم-رز-خانم-رضوانی-عزیز 2665.png
April 14, 2019