علی امیرعسجدی
by on April 14, 2019
4 views

 

دوستان  گلم  ،  الهی که محوّل الحال حالتان نیکوفرماید ایّام  شعبان المعظّم و
ولادت مولا امام حسین  وابوالفضل العبّاس و امام سجّادعمبارک

  دوستان عزیزم ؛اتحاد همبستگیِ ملّیِ حق باورانِ ولائی،در کنترلِ سیلابها والتیامِ بخشی ازآلام هموطنانِ عزیزبلادیده جای شُکردارد

الهی که محوّل الحال ؛حالتان نیکوفرماید ایّام واعیاد شعباتن المعظّم مبارک باد
حدیث ارزشمندی از امام جعفرٍالصّادق عَلَیهِ السَّلام تقدیم شما خوبان

قالَ الامام جعفرٍالصّادق عَلَیهِ السَّلام

اِعرِفُوا مَنازِلَ النّاسِ مِنّا عَلى قَدْرِ رِواياتِهم عَنّا
حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند
منزلت مردم را نزد ما ،از اندازۀی نقل رواياتشان از ما، بشناسيد 

بحار الأنوار ؛جلد /150صفحۀ24/حدیث2

...............................................................................
اگرلطف کنید،درگروه؛«راز-سلامتی-مشاورۀ-خانواده
عضوِفعال وپست گذار و صاحب نظر باشید؛

611.gif

 

Posted in: Society