علی امیرعسجدی
by on April 14, 2019
9 views
دوستان  گلم ، الهی که محوّل الحال ،حالتان نیکوفرماید ایّام  شعبان المعظّم و
ولادت مولا امام حسین  وابوالفضل العبّاس و امام سجّادعلیهم السلام مبارک

 دوستان عزیزم ؛اتحاد همبستگیِ ملّیِ حق باورانِ ولائی،در کنترلِ سیلابها والتیامِ بخشی ازآلام هموطنانِ عزیزبلادیده جای شُکردارد

الهی که محوّل الحال ؛حالتان نیکوفرماید ایّام واعیاد شعبان المعظّم مبارک باد
حدیث ارزشمندی از امام جعفرٍالصّادق عَلَیهِ السَّلام تقدیم شما خوبان

قالَ الامام جعفرٍالصّادق عَلَیهِ السَّلام

الحُجَّةُ قَبل الخَلقِ ، ومَع الخَلقِ ،وبَعد الخَلقِ
حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند
حجّت [خدا] پيش از خلق بوده و با خلق هست و بعد از خلق نيز خواهد بود  

اکافی؛جلد /4صفحۀ177/حدیث1

...............................................................................
اگرلطف کنید،درگروه؛«راز-سلامتی-مشاورۀ-خانواده
عضوِفعال وپست گذار و صاحب نظر باشید؛
Posted in: Society