علی امیرعسجدی
by on April 15, 2019
3 views
باز بر دوری صبوری می‌کنم اما مگیر

ســـــلام؛

باز بر دوری صبوری
می‌کنم اما مگیر


امتحان تازه‌ای از
امتحان پس داده‌ای

Posted in: Society