علی امیرعسجدی
by on April 15, 2019
26 views
باز بر دوری صبوری می‌کنم اما مگیر

ســـــلام؛

باز بر دوری صبوری
می‌کنم اما مگیر


امتحان تازه‌ای از
امتحان پس داده‌ای

Posted in: Society