علی امیرعسجدی
by on April 17, 2019
6 views
سلام ماهی ها سلام قرمزها سبز ها

سلام بر دوستان،،،و سلام ماهی ها
سلام قرمزی گلمنگُلی،ها
سبز ها،صورتی،نقره ای
طلایی ها

آیا میتونیـــدبه من بگوییـد:کـــه در آن اتاق بلورین
که مثلِ مردمک چشمـ مرده ها سرد است
و مثل آخر شبهای شهر بسته و خلوت
صدایِ نی لبکی را شنیده اید؟

که از دیار پری های ترس و تنهایی
به سوی اعتماد آجری خوابگاه ها

و لای لای کوکی ساعت ها
و هسته های شیشه ای نور، پیش می آید ؟


و همچنان که پیش می آید
ستاره های اکلیلی از آسمان به خاک می افتنـد
و قلب های کوچکِ بازیگوش
از حس گریه می ترکند؟

Posted in: Society
ĦѦღi∂ɛн
سلام
April 17, 2019
علی امیرعسجدی
2665.png#سلام-ممنونم-حمیده-خانم2665.png
April 17, 2019