علی امیرعسجدی
by on April 17, 2019
6 views
دلتنگیهای زن قطره قطره باران میشوند

ســــــــــــلام؛

دلتنگیهای انسانها بویژه دختران و بانوان
قطره قطره باران میشوند،،،،،

واز سقف عاشقانه هایشـــان؛

بر کف دستانشان یا گلهای پیراهنش
می چکند،،،همچو باران

زیبا و دلگشـــا،فرح انگیز
اما در هاله ای از غریبی و نوعی غم گنانه ،شـــــاعرانه

Posted in: Society