علی امیرعسجدی
by on April 17, 2019
4 views
یک خانه ی ساده و معمولی هم کافی ست. آشپزخانه
 

ســــلام

یک خانـۀی قدیمی وساده و معمولی هم کافی ست...
با آشپزخانه ای معمولی...
دیوارهایی کاه گِلی و معمولی
...
اتاق هایی بزرگ و طاقچه دار معمولی...
وسایل و فرش هایی اندک و معمولی،...

کنارِ تویی که معمولی نیستی،...
معمولی حرف نمی زنی و

معمولی نمی خندی ...
اصلا جایی که تو باشی؛
همه چیزِ جهان، غیرمعمولی‌ست