سیدسبحان
by on April 17, 2019
11 views

بااجازه از محضر اعضا محترم فیس نگاه

شرایط پست گذاری در ماه رمضان بشرح زیر میباشد:

1-پست های ه‍وشی وسوالی نداریم چون فشار به مغز میاره و احتمال هنگ وجود داره

2- روزی 1 پست بیشتر نمیزارید

3-پست غذا ، آب ، میوه و هرنوع خوراکی به هیچ وجه نداریم وگرنه فحش میخورید!

4-سر ساعت همه با هم نماز میخونیم! 

5- اونایی که روزه نمیگیرن از همین الان اسامی رو اعلام کنن چندتا فحش به عمشون بدیم روحمون شاد شه

6- پستا همه مذهبی باشه لطفا"، پستهای جوک لایک نمیشن
7-یه آخونددعوت کردیم فیس  یه ماه مهمونمونه کسی مسخره بازی در نیاره باید جنبه  داشته باشین

"رییس عقیدتی سیاسی گروه"سید سبحان خوشگل فیسنگاه

و من الله التوفیق....پیشاپیش ماه رمضان مبارک 

Posted in: Entertainment
Topics: رمضان