187

mohsen ghavami
by on May 25, 2019
6 views

اَز آدمها بُــــــت نسازید... این خیانــــت است ...
هم به خــــودتان ... هم به خــــودشان...
خــــدایی میشوند که خـــدایی کردن نمیدانند...
و شما در آخــــر میشوید سر تا پا کافــــــرِ خــــدایِ خـــود ساخته...

لیلا
لایک
May 25, 2019