علی امیرعسجدی
by on December 13, 2018
89 views

خانه ات گوشه ی قلبم است هر جای دنیا که

سلام عزیزم؛خانه ات گوشه ی قلبم است
تــو  هر جای دنیا که میخواهی باش؛
دلتنــگ که شُــــدم ..
دست روی قلبم میگذارم
شک ندارم از هــر جای دنیــــا
گَرمیِ عشقِ دستهایم را حس میکنی.

Posted in: Health
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2