علی امیرعسجدی
by on July 3, 2019
8 views

معنی فاصله ها چیست برایم بنویس
درد این واژه سرا چیست برایم بنویس


تو تماشاگر من بلکه نه این فاصله ای
علت دوری ما چیســت ؟ برایم بنویس


همه جا غرق دعا میشوم از آمدنت
معنی اشک و دعا چیست برایم بنویس


خون دل خوردنت از بار گناهان من است ..
معنی شرم و حیا چیست برایم بنویس


مثنوی نه ، غزلی نه ، نه قصیده نه گلم
مصرع از درس وفا چیست برایم بنویس


دست من را تو نگیری به زمین می افتم
حکمت دست شما چیست برایم بنویس


تو برایم بنویسی به یقین میفهمم ....
حرمت عشق کجا هست برایم بنویس
....

ĦѦღi∂ɛн
لایک
1
1
July 3, 2019
علی
1
1
July 3, 2019
AUTUMN
likeee
1
1
July 3, 2019