علی امیرعسجدی
by on July 4, 2019
10 views
همیشه در کنارت خواهم ماند در لحظات تلخ و شیرین

ســـــــــــــــــــلام عزیـــــزم؛ آرامش آغوش تو را
خواب هم ندارد …

همیشه در کنارهمصادقانه و با وفا خواهیم ماند
درهمۀ لحظاتشیر ین و احیاناً تلخ وسختیها
انشاءَالله  گریه هامون از سر شوق و خنده هامون از عمقِ جان
عزیزدلم،تو تنها انسآنی هستی که آرزو دارمهمواره همراهی و همدلی کنم
میخواهم بقیّــۀی زندگی ام را با تــو جانانه شریکِ بی کَلَک شوم
دوستت دارم عزیزُِجانم؛ در اندک من
تویی فراوان،،،فراوان، فراوان دوستت دارم دوستت دارم

Posted in: Health