علی امیرعسجدی
by on July 6, 2019
8 views
/

سلام، میدونید؟ نه این که حرفی

 نباشد، هست …

خیلی هم حرف تویِ دلمون هست

اما دلشکسته ها می دانند

غم به استخوان که برسد

می شود “سکوت”

Posted in: Society