علی امیرعسجدی
by on July 11, 2019
4 views

سلام؛عزیزی با آه و ناله میگفت؛ من

زخم‌های بی‌نظیری به تن دارم اما
تو مهربان‌ترین‌شان بودی
عمیق‌ترین‌شان!
عزیزترین‌شان!
بعد از تو آدم ها
تنها خراش‌های کوچکی بودند بر پوستم
که هیچ کدامشان
به پای تو نرسیدند
به قلبم نرسیدند
بعد از تو آدم ها
تنها خراش‌های کوچکی بودند
که تو را از یادم ببرند، اما نبردند
تو بعد از هر زخم تازه‌ای دوباره باز می‌گردی
و هر بار
عزیزتر از پیش
هر بار عمیق تر

Posted in: Health
علی امیرعسجدی
2665.png#سلام-ممنونم سیده زهراسادات خانم2665.png
1
1
July 11, 2019