علی امیرعسجدی
by on August 7, 2019
11 views

ســــلام ؛ خداوندا میلیاردها ستاره و هزاران کهکشان در آسمان بیکرانت آفریده ای، این هم اجرام و کرات و خورشیدهایِ فروزان و ستارگان نورانی و سیاه چاله ها چه حکمتی دارد؟ خود میدانی  و ما بنندگانت در برابر عظمت آفرینش و نظم موجود در هستی و کائنات فقط آنچه را خود به ما آموخته ای میگوئیـــم؛ الهی ما خَلَقتُ هذا باطلاً....خدایا تو را به عظمت حکمت خداوندگاریتن عاقبت بخیر مان فرما«آمین»...

مثلاً دلیل چشمک زدن ستارگان در شب،گذر نور ستاره از بسته هاى هوایى جو زمین است که موجب شکست نور ستارگان میشود و باعث میشود نور ستارگان به این سو و آن سو جهش پیدا کند،فضا پیمای هابلکه حاصل تراوش ف6کری بشراست حقایق شگرفی را برای زمینیان و دانشمندان  نشان میدهد که عقل حیران است از آفرینش کائنات...خدایا چنان کن سرانجامِ کار، تو خوشنود باشیُّ و ما رستــــگار....  

Posted in: Education
mostafa hadian
سبحانهُ و تعالی عمَا یقولون علوَاُ کبیرا (قرآن)


خدای را هر چه گویید او بالاتر و بلند مرتبه تر است و در وصف نمیگنجد


لایک 1000
1
1
August 11, 2019
💖 مریم گلی 💖
بسیار عالی بود استاد
1
1
August 11, 2019
علی امیرعسجدی
2665.pngسلامو درودبرشما عزیزان ؛ یوم الله العَرَفَظُ و الغدیر و عید سعید قربان مبارک باد2665.png
2
1
1
August 11, 2019