علی امیرعسجدی
by on August 12, 2019
7 views
دلم این روزها کمی تنگ است مانده ام از

ســـلام؛کاش برگردی، دلم تنگ اســـت؛

دلم این روزها کمی تنگ است
مانده ام از تو بی خبر عمرم
بی وجودت غزل بدآهنگ است
کاش برگردی از سفر عمرم
رفتی اما چرا به این زودی؟
جان من؟مثل من؟نفرسودی؟
لحظه ای را که مال من بودی؟
نبر از خاطرت نبر عمرم
بعد تو روزگار من بد شد!
آنچه درحق من نباید شد!
همزمان باتو آمدو رد شد!
دلخوشیهای مختصرعمرم
غم دنیای بی تو سنگین است
بعدتو خنده هایم اشکین است
هرکه پرسیده پاسخم این است
تف به دنیای بی ثمر...! عمرم
تو نباشی ترانه ام تلخ است
غزلِ عاشقانه ام تلخ است
مثل قهوه زمانه ام تلخ است
خوردنی نیست بی شکر عمرم
نامه از من نشانی اش از تو
شعر از من مبانی اش از تو
این غزل مژده گانی اش...از تو
هرکسی آوَرَد خبر عمرم

Posted in: Health