علی امیرعسجدی
by on August 14, 2019
15 views
بانو حواست باشد .! مرد تو پر است

ســــلام بــــانو جان،حواست باشد

مرد تو پر است از حرفها و قصِّه ها و غُصِّه های نگفته ..گوش شنوای حرفهایش باش ..
ای،بانو بانو،بانو حواست باشد
مرد تو اگر دلش تنهایی می طلبید هیچ گاه شانه های مردانه اش را به زیر بار هزاران تعهد خم نمیکرد تا آشیانی بسازد برایت با گرمای عشق ...تنهایش مگذار ..
آخ،بانو بانو بانو حواست باشد؛
مرد تو ..مرد توست ؛ سالاری است از جنس خودت ؛ آرامشی است از جنس آسمان ؛ تکیه گاهی است از جنس غیرت ...به او اعتماد کن ..
ووی بانو،بانو،،بانو حواست باشد
مرد تو شیفته ی زیبایی توست ..مبادا زیباییت در پس پرده ی خستگی و تلاش روزانه ات پنهان شود ...زیبا باش و آراسته
بله؛ بانو،باااانو بانو؛حواست باشد
بزرگترین درد یک مرد شرمندگی او از نداشته هاست در کنار تو ...درکش کن ..
ای،جووونم بانو بــــانو،حواسِتباشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد...

Posted in: Education, Society