علی امیرعسجدی
by on September 12, 2019
6 views
 قال الإمام مُوسی بنِ جعفَرٍالکاظم عليه السلام:

 اسْتَحْيوا مِن اللّه ِ في سَرائرِكُم كما تَسْتَحْيونَ مِن النّاسِ في عَلانِيَتِكُم...
 هر گناهی که درپنهانی انجام میگیرد درواقع نمادغفلت ما از حضور نافذ خداوند است.. 

 حضرت امام موسی الکاظم علیه السلام می فرمایند:

 در نهان از خدا شرم كنيد همچنان كه در آشكار از مردم شرم مى كنيد .
 ورهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی فرمودند؛ بزرگترین عیبِ و دردِ جامعۀ ما «غفلت»است
 ...............................................................................................................

 تحف العقول :صفحۀ 394 ...
Posted in: Society