علی امیرعسجدی
by on October 4, 2019
13 views

یه جایی برای خودت بنویس همین گوشه کنارا تا که از یادت نره هیچوقت هیچکس نباید بتونه شادیتو امیدتو ازت بگیره.
یه جایی برای خودت بنویس از همین امروز تا که یادت نره؛ فقط خودت بهترین حامی ویادشمن خودتی ، اما من دوستت دارم به همین سادگی ، آیا تموم اون شبایی که بدون حضورِ عشق، گذشت،سخت،خسته کننده،نبود؟ اما خب بهرحال دیدی که گذشت.
یه جایی برای خودت بنویس تا اینبار تنهاییتو بیشتر از قبل تو آغوشت بگیری و نترسی از سایه ی تنهایی ای که از خودت هم بهت نزدیک تره.
آره نه فریاد بزن نه سکوت کن فقط یه جایی برای خودت بنویس همین گوشه کنارا،تا که از یادت نره کجاها به زمین خوردی و هیچکس جز خودت نتونست دوباره بلندت کنه؛

بله؛فقطخودت بهترین حامی ویادشمن خودتی ، امامن هم دوستت دارم به همین سادگیو بی پیرایگی؛

اما من هم دوستت دارم؛بدون این که فریبونیرنگی داشته باشم ،آری بی هیچ شیله پیله ای تاهمیشه دوستت دارم،
میدونی ازکِی وچگونه ،از کجا عاشقت شدم؟.
دوستت دارم به سادگیِ همون روزی که با نوعی نگرانی  وآرامی درروبروم نشستی و قصّۀغُصّه هاتوگفتی...
بدون هیچ گونه مسئله یا غرور ومنّتـــی ؛من دوستت دارم
   مگه آدم چند بار زندگی میکنه؟
من میخوام همین یه بارم با " تو" بگذرونم

Posted in: Health