علی امیرعسجدی
by on October 11, 2019
7 views

راهپیمائیِ جهانیِ اربعینِ حسینی علیه السَّلام ،،،لبیک یا خامنه ای، لبّیک یاحسین است

فریاد ما مرگ بر آمریکا، از آسمان هر لحظه ای، آید ندای إرجعی ... شد لیلة القدر حسین«عَلَیهِ السَّلام»سرنیزه ها شب تا سحر، آماده ی قرآن به سر، فردا سفر کامل  شود، قالوا بلی نازل  شود ... هر سوره ای بسمل میشود ... یا سیدی یا مولا حسین «عَلَیهِالسَّلام» این خیل شمشیر و سنان، این حلقه ی تیر و کمان، شد قابَ قوسین حسین «عَلَیهِ السَّلام»هنگامه وصل خداست، معراج ما بر نیزه هاست...یا رب من و این چشم ترم، فردا تو و خون حنجرم ... بی سر به سویت سجده برم .یا سیدی یا مولا حسین «عَلَیهِ السَّلام»ای ذکر بیداران حسین«عَلَیهِ السَّلام»، سردار سرداران حسین «عَلَیهِ السَّلام» یا لیتنا کنا معک, هیهاتَ منّا الذله ات، غوغا کند در جان ما ؛ میراث ما از این رجز، فریاد مرگ بر آمریکا ،،، نیرنگ و کینه است در خونشان، هرگز ندارد عالم نشان . جز نقض پیمان زین کافران،،، فریاد ما مرگ بر آمریکا ،،،ای حسرت جان و تنم، تنها دلیل بودنم ...آه ای شهادت العجل ... چشم من و امر ولی، جان من و سید علی «مٌُدَّظِلُّهُ العالی» ای مقتدایم چشمان تو، مؤمن شدم بر ایمان تو ... در دست مهدی «عَجِّل اللهُمَّ عَلَیهِ السَّلام»دستان تو ...جانم فدای رهبر فرزانه؛سید علیِ الحُسِینیِّ الخامنه ای«مٌُدَّظِلُّهُ العالی»

Posted in: Health, Society