by on September 17, 2019
  ســـلام؛پاییز نزدیک است ...دلمیک تُ می خواهدکه دوستت دارم هایم رابا برگهای نارنجی این شهربه موهایت سنجاق کنمتا پاییزبهارِ عاشقِ ما باشد ....
1 view 3 likes
by on September 15, 2019
✔ ســـلام عزیزم؛ شاید خوشبختی آدم ساده‌ای بودهکـــه بـــا لباس‌های ســـــادهحرف‌های سادهدردهای سادهیادم هستبند کفشش‌ را همخودمان می‌بستیم!حالا به مانگاه هم نمی‌کند...من هم هی میخــوام؛.. ✔میخواهم "‌عاشقت کنم"و این مانند آن است که بخواهم؛کوهِ یخ را با "ها" کردن آب کنم...!
1 view 2 likes
by on September 15, 2019
:heart:ســــلام عزیز دلم:heart:✔ مبادا رد لــــــب هایِ نـــازَت،روی فنجانهای کافه ها جا مانده باشد...واااای خدا نکنـــد؛مَبــــادا بچشد غریبه ایطعمِ بهشتیَش را...
1 view 5 likes
by on September 13, 2019
می‌پسندم پائیز راکه معافم می‌کند از پنهان کردندردی که در صدایم می‌پیچدو اشکی که در نگاهم می‌چرخد …و به همه می‌گویم:سرما خورده‌ام …
2 views 9 likes
by on September 13, 2019
روزگار دیکته گفت و من نوشتمغافل ار آنکه دیکته نبودسرنوشتم بود که با دستانم داشتم رقمش میزدمسرنوشتی که بعدا از آن نالان خواهم شد...دیکته ام را بیست شدمولی چه فایده کهدر گذران زندگی در صفرش ماندم
1 view 5 likes
by on September 13, 2019
من اگر روزی شود نقاش این دنیا شوماین جهان را عاری از هر غصه وغم میکشمبهر دلها مهربانی بی قراری یک دلیهر دلی را در کنار شاخه ای گل میکشماندر این دنیا کسی بر کس ندارد برتریمن غنی را با فقیر، یکجا یکسان میکشمزشت وزیبا خالق وپروردگار ما یکیستزشت وزیبا ، پیش هم ، امّااکه  انسان میکشمعشق هایی که در آن بوی خیانت میدهندتا ابد محکوم دل تنگی به زندان میکشمهرکجا قلبی شکست ، مابی تفاوت بوده ایماری اری بهردلهای شکسته ، نیز درمان میکشممن در این دنیا تمام مردمش را بی درنگبا تنی سالم ، لب خندان ،خرامان میکشمدلت...
1 view 3 likes
by on September 12, 2019
به تمام آدمهای اطرافتان زمان دهيد تا خودشان انتخابتان کنند...وجودتان را به کسی یادآور نشويدکه ای فلانی من هم اینجا نشسته ام تایم های بود و نبودت را میشُمارمبگذاريد خودشان بفهمندیادشان بیایدکه در آنسوی مشغله هایشان کسی شبیه شما با صبوری تمام چشم انتظارشان استچشم انتظار یک روز بخیر، يك سلام!آدمها را به اجبار کنار خودتان حفظ نکنید...خودشان اگر بخواهند سراغتان را میگیرند و اولویتشان میشوید!✍
1 view 7 likes
by on September 12, 2019
چه اشتباهی می کنند ...آن هایی که برای آغوش گرفتن...دنبال تاریخ و تقویم می روند.چه اشتباهی می کنند...آن هایی که دوست داشتن را بلدند اما خسیس اند!خودتان را راحت کنید شبیه دیوانه ها، در خانه اش را بکوبید،در را که باز کرد، بپرید بغلش، ماچش کنید...تا بخواهد به خودش بیاید شما عاشقش کرده اید ...خیالتان راحت ؛هیچ جای قانون دوست داشتن جرم نیست،تازه وقتی معشوق مدتها حدس لحظه حمله را زده ...#صابر_ابر✍
1 view 7 likes
by on September 12, 2019
لغت نامه هاى دنیا را باید آتش زد.جلوى واژه ى نبودن نوشته اند : “ عدم حضور شخصىیا چیزى ” ؛ همین.چقدر نبودن تو را ساده فرض مى کنند…
1 view 5 likes
by on September 12, 2019
قال الإمام موسیبنجعفرٍالکاظم عليه السلام:لا تَمْنَحوا الجُهّالَ الحِكمَةَ فتَظْلِموها ، ولا تَمْنَعوها أهْلَها فتَظْلِموهُم .حضرتِ امام موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام می فرمایندحكمت را در اختيار نادانان مگذاريد كه در غير اين صورت به آن ستم كرده ايد ، و آن را از اهلش دريغ نكنيد كه در غير اين صورت به آنان ستم روا داشته ايد .بحار الأنوار : 78/303/1 .
2 views 5 likes
by on September 9, 2019
ای وای بر اسیری كز یاد رفته باشددر دام مانده باشد، صیّاد رفته باشدآه از دمی كه تنها با داغ او چو لالهدر خون نشسته باشم چون باد رفته باشدخونش به تیغ حسرت یارب حلال باداصیدی كه از كمندت آزاد رفته باشداز آه دردناكی سازم خبر دلت راروزی كه كوه صبرم بر باد رفته باشدپر شور از حزین است امروز كوه و صحرامجنون گذشته باشد فرهاد رفته باشد
2 views 10 likes
by on September 9, 2019
While preparing an academic paper, you may have often contemplated using paraphrasing tools to make your papers stand out. This is primarily because you may have failed to articulate the meaning of some paragraphs or sentences of a text. Well, paraphrasing isn’t as complicated as it sounds. Sure, it involves a process, but if you know the right ways to paraphrase, you will have no trouble putting together an authentic academic paper.Read the study materials carefully Reading the texts carefully ...
8 views 3 likes