by on December 11, 2018
نماز و کارآئی آن قال الامام جعفَرٍالصادق علیه السلام: ان ملک الموت یدفع الشیطان عن المحافظ علی الصلاة و ...
48 views 3 likes
by on December 11, 2018
سلام؛بعضیها،ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨنـــد! گویا آنهــا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘند! بله ﺑﺠﺎﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﻭلی خیلی از نادونهـــا دل ﺧﻮشی های موجـــود را نمی بینــــدد! ...
50 views 4 likes
by on December 11, 2018
سلام ما آفریده شده ایم برای همزیستی مسالمت آمیز و لذتبخش در کنار یکدگر...اما متأسّفانه از زمانی که حیله و فریب و نفاق در میون آمده گویا کینه ها و فاصله ها زیاد گشته، که میگویند؛هرچه کمتر به دیگران نیازمند باشید، کمتر از آنان دلگیر میشوید، هرچه کمتر دلگیر شوید، کمتر آسیب میبینید، هرچه کمتر آسیب ببینید، ...
32 views 3 likes
by on December 11, 2018
گاهی چقدر دلم یك رفیق شش دانگ میخواهد... كسی كه به دور از جنسیت همراهت باشد، مذكر و مونث فرقی ندارد... فقط كسی باشد كه بفهمد حالت را... بتوانی به دور از حاشیه و ترس از هر چیزی، ...
35 views 4 likes
by on December 10, 2018
💕میدانمـ بخداااااااااااااااااااامیدانمـ...!!!💕
28 views 10 likes
by on December 9, 2018
سلام میگـــم؛مگر می شود, 🌷 صدایم کنی و برگ‌هایِ پاییزی به آغوشِ درخت باز نگردند؟میگردند،،،! مگر می‌شود نگاهت کنم و زمین بر آسمان نبارد؟میبــــارد...! ...
87 views 5 likes
by on December 9, 2018
سلام- انتظارات و توقعات ما از اطرافیان،با توجّه به توانمندیهای ایشان باشد،زیباست اما افراط و تفریط ،مخصوصاً پر توقعی درد آور و تلخی آفرین است...هرچه تعاون و همیاری سمیمانه و صادقانه باشد ،زیباست ومفید،اماهرنوع فریب و نفاق بهره کشی، زشت و مَلال آور خواهد بود.   در حالیکه ما موجودات اجتماعی و نیازمند به همیاری باهم هستیم، اماهرچه کمتر به دیگران نیازمند باشید، کمتر از آنان دلگیر میشوید، هرچه کمتر دلگیر شوید، کمتر آسیب میبینید، هرچه کمتر آسیب ببینید، ...
9 views 4 likes
by on December 7, 2018
ز هنگامي که خداوند مشغول خلق زن بود، هفت روز مي‌گذشت. فرشته‌اي ظاهر شد و گفت: چرا اين همه وقت صرف اين يکي مي‌فرماييد؟ خداوند پاسخ داد: دستور کار او را ديده‌اي‌؟ ...
74 views 4 likes
by on December 6, 2018
ای کاش فقط تو قرص ماهم باشی در قاب شکسته ی نگاهم باشی خوشحالم از اشتباه کردن در عشق وقتی تو دلیل اشتباهم باشی
11 views 2 likes
by on December 6, 2018
جوان ثروتمندی نزد یک روحانی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواست. روحانی او را به کنار پنجره برد و پرسید: پشت پنجره چه می بینی؟ جواب داد: آدم‌هایی که می‌آیند و می‌روند و گدای کوری که در خیابان صدقه می‌گیرد.     ...
106 views 9 likes
by on December 5, 2018
هرچه بیشتر فکر می کنم کمتــــر به یاد می آورم خودم را ! پیش از عاشقت بودن .... ...
37 views 5 likes
by on December 5, 2018
................. و "دوست داشتنت" به من ثابت کرد که... "شــــبها" غمِ نداشتنِ آدم ها ...
25 views 3 likes