by on March 24, 2020
چه کارهایی که می‌بایست بکنیم و هرگز نکردیم! برای اینکه به ملاحظاتی پایبند بودیم، فرصتی مناسب را انتظار می‌کشیدیم، تنبلی می‌کردیم و برای اینکه مدام به خود می‌گفتیم: «چیزی نیست، همیشه فرصت خواهیم داشت.» زیرا نمی‌دانستیم هر روزی که می‌گذرد بی جانشین و هر لحظه نایافتنی است. تصمیم‌گیری، تلاش و عشق‌ورزی را به وقتی دیگر وا نهاده بودیم. #مائده_هاى_زمينى #آندره_ژید
5 views 8 likes
by on March 23, 2020
﷽ اگررویِ اعمالی مراقبت کنیم؛، عاداتی نیکو خواهیم داشت . اگرعاداتی نیکو رامکررداشته باشیم، اخلاقی نیکو ملکه خواهیم كرد . انشاءَالله اخلاقی نیکواگر كاشتیــم، به لطف خدا سرنوشتی متعالی خواهیــم داشت . «همیشه در ناگهانی ترین لحظه عزیزترین دارایی مان از دست میرود وهمیشه دیر یادمان می افتد برای آنچه که داریم با خوشحالی شکر گوییم ...همیشه دیر میشود واما بعدش تمام اندوهمان از حرف هایی ست که نزده ایم...» •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•- آدمایی ارزش دوست داشتن رو دارند که ؛ بهت یاد میدهند چطور خودت رو دوست داشت...
2 views 4 likes
by on March 23, 2020
ســــلام؛عزیزدلم،زندگیتو فدای حرف مردم نکن برخی مردم کتاب رایگان نمی خوانند چون رایگانهفکرمیکننبیارزش !! است کتاب پولی هم نمی خوانند چون گران است،ونمیخرند!!! امــاخیلیهـــا فقط حرف می زنند،هی حرف میزنند؛ چون مفته و فکّشون خدادادی لقّ است...!!!! عجـــب!!! 🕊💜🕊
3 views 6 likes
by on March 22, 2020
ســـلام؛سکوت هرکز اشتباه نمیکند و هرچه طولانی تر باشد ، بهتر فضاوت میکند . . . وباورکنیـــم کــه؛هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست آدم، زیادی نزدیک باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌زند باید نقطه‌ی درست را پیدا کرد و در آن مدار ماندوزندگی کرد ... نه سوزان،نه یخبندان بلکه بهاری پرازشکوفه های ایمان وعشق وعرفان . . . آری ازبهترین اهداف آفرینش ؛فهم ودرک وهوشمندی ومعرفت بندگی است؛ دربرابرعظمت توانمندی ودانش پروردگار
3 views 5 likes
by on March 22, 2020
جــــاده هـــای زنــــــدگـی را خـــدا هـــمـوار میـکــنـد . . کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن ســـنــگ ریـــــزه هـــاسـت . . عزیـــزانم؛برآنچه گذشت آنچه شکست آنچه نشد حسرت نخوریـــد زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .
3 views 3 likes
by on March 22, 2020
سَـــلام یاران خوشدل،بفرمائیــدچاغاله بادوم نانمک وآبلیموترش...نوبرانه،،؛هر کجا تو با منی من خوشدلم ،گر بود در قعر چاهی منزلم... با من که به چشـــم تو گرفتارم و محتاج حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج..
2 views 1 like
by on March 22, 2020
⭕️ پیام مهم رییس سازمان جهانی بهداشت به جوانان: 🔹شما در برابر ‌کرونا شکست ناپذیر نیستید 🔹کرونا می‌تواند شما را برای چندین‌هفته در بیمارستان بستری کند و یا بکشد 🔹ممکن است بیمار نشوید، اما انتخاب‌هایتان در مورد مکان هایی که می روید می تواند تفاوت بین زندگی و مرگ برای شخص دیگری باشد. 🔹همدلی وهمبستگی در رعایت جدّیِ دستورات بهداشتی کلید شکست بیماری کووید19 است
2 views 5 likes
by on March 22, 2020
جان ندارد بی لب شیرین جانان لذتی بی عزیزان نیست عمر نازنین را لذتی حسرتی دارم که بینم بار دیگر روی یار گر درین حسرت بمیرم دور از ازو وا حسرتی در درون دارم خـــروشی ای طبیبان پرسشی در سفر دارم عزیزی ای عزیزان همتی
2 views 3 likes
by on March 21, 2020
دوســــتـــان؛ آرزويم اينست که بهاری بشود همـــۀ روزهــا وشبهاتون ومن از دور ببينم که پر از لبخندونشـــاط است چشم و دنيا و همـــۀ دلهـــاتـــون ♥️الهـــی که به لطف خدا،روزهــای خوب و خوش در انتظارتون باشه. تنتون سلامت♥️
2 views 2 likes
by on March 21, 2020
ســـلام؛هنگام دوستت‌دارم گفتن‌ھایتان... مـحبوبقلبیتونرا ؛ ماهی‌ تصورڪنیـــد همان قدرتشنہ...همان قدر ڪم‌حافظہ و درهـــا را ببندید و بگویید که من جز او از همه بگسستم اگر گفتنـــد چرا؟ باکتـــون نبـــاشــه فاش بامِهــربگویید که عاشق دلبرم هستم. همـــانقدرعاشق هستم که جزاوبه دیگرنیــکوسیرتانبرتر میـــلـــی ندارم...
2 views 4 likes
by on March 15, 2020
ســـلام بازیگــر؛بــاید تا الان فراموشت میڪردم ولے نتونستم من هر روز دارم بهت فڪر میڪنم!! Don't play with the confidence of people, they will be lying to you for the rest of their lives ...! با اعتماد آدما بازی نکنین ،اونا تاآخر عمرشون درگیر دروغای شما میشن ... لعنت بہ آخرین بارےڪہ خوب نقش وفابازی کردی ڪہ بغلت ڪردم و ندونستم...
3 views 3 likes
by on March 15, 2020
❤️ ســــلام،هـــيچ چيز قشنگ‌تر از اين نيست يكى را داشــــته باشى که هر لحظه از شبانه روز ،فرصت کردی، به او بگويى با تو حال تمام روزهايم عشق است،عزیزم،عشق است زندگی با تو؛ من فقط میدونم ڪہ دوست دارم و هیچ چیزه دیگہ اے اهمیت نداره.
2 views 4 likes