by on November 11, 2019
I can’t tell what U miss more, you or the part of me You took with You when You left. نمیتونم بگم دلم بیشتر برای چی تنگ شده، تو یا قسمتی که موقع ترک کردنم با خودت بردی وای خدایا؛واقعاً که؛تنهایی یعنی: بین آدمایی باشی که میگن دوستت دارنـــد، ولی تو دلتنگیــهــات پیشت نیستنـــــدچقدر،خفقان آوراست،این جوردلتنگیهـــا...
2 views 3 likes
by on November 10, 2019
سلام بردوستان عزیزم، مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شویـــم، یا به آهستگی پیشرفت می کنیـــم ! مظمئناً ما همیشه جلوتر از همه کسانی هستیـــم که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند … اماخیلی وقتهتاوخیلیها درخیلی جاها؛اکثر مردمشون معتقدند فهم‌ و درک و شعور چیزای خیلی‌خوبیند، که بقیه باید داشته‌باشند. گویاشخص خودشون راباشعورترین میدونند!!! تویِ کوچۀی خلوتی پشت یه آقا و خانوم پیری می‌رفتم. خانومه داشت می‌گفت ؛ خدا مهربونه، بنده‌هاشن که گناه می‌کنند،،اوصبوریمیکنهبازراهحقرونشونمیده . خدا نگفتــه بدی بک...
1 view 4 likes
by on November 10, 2019
سلام،میگمآآآ بیائیـــد دنبال چیزهایی بروید که به شما احساس خوبی می دهند. آنچه به شما احساس خوبی می دهد خوشی های بیشتری را برایتان به ارمغان می آورد.♥️ بعضی آدمها خسیسند. خساست انواع مختلف دارد. یک نوع خساست هم هست به اسم خساست کلامی. طرف اشتباه میکند، دست و دلش می لرزد بگوید "ببخشيد" یکی را دوست دارد، انگار جانش را میگیرند بخواهد بگوید "دوستت دارم" کاری برایش میکنی، انگار از بند دلش کنده می شود بگوید " ممنون" و ... حرفهای خوب مالیات ندارند... اما گاهی نگفتنشان هزینه های هنگف...
1 view 5 likes
by on November 10, 2019
Judge nothing, you will be happy. Forgive everything, you will be happier. Love everything, you will be happiest. سلام،عزیزم،اگر هیچ چیزی را قضاوت نکنی خوشبخت ترخواهی بود، اگرهم همه را ببخشی، خوشبخت تر خواهی بود، همه چیز را‌ دوست‌ بداری، خوشبخت ترین خواهی بود. ♥️
1 view 5 likes
by on November 10, 2019
ســــلام؛ لطفاً دست بـردار از این فکرِ اشتباه؛ کـه تمـام مدت ، مزاحمیاذیتم، میکنی!یااینکه؛ هر شخـصی کنـارت،هست، را اذیـت می کني اگر مردم از تـو خوششان نمی آید، میتوانند اعتراض کنند ویا ازت جدابشوندوبروندنبالدوستان بهترازتو؛ اگر خیلی ها شهامـت اعتـراض نـدارند مشکـل از خودشان اسـت...توهموارهخوب باشونیکی کن؛ که ایزد در بیابانت دهدبــــاز
1 view 1 like
by on November 10, 2019
چه زیبا گفت دکتر شریعتی : برای کسی که میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه است آنانکه میفهمند عذاب میکِشند و آنانکه نمیفهمند عذاب میدهند مهم نیست که چه مدرکی دارید مهم اینه که چه درکی دارید حالااین ؛داعشی ها واربابان و دوستانشون خودشون خوب میدونند کار زشت و ضد انسانی وجنایت میکنند و تبدیل به لجن و هیولا شده اند برای همین ماسک به صورتشون میزنند!!! میترسند شناخته شوند!!! نیازی به راهنمایی ما ندارند تا آدم خوبی بشوند... آن کَس که نداند ونداند که...
2 views 3 likes
by on November 10, 2019
در جنگ جهانی دوم سربازی نامه‌ای با این متن برای فرمانده‌اش نوشت: جناب فرمانده اسلحه‌ام را زیر خاک پنهان کردم، دیگر نمیخواهم بجنگم، این تصمیم بخاطر ترس از مرگ یا عشق به همسر و فرزندانم هم نیست... راستش را بخواهی، بعد از آنکه یک سرباز دشمن را کشتم، درون جیب‌هایش را گشتم و چیز عجیبی دیدم. روی یک تکه کاغذ آغشته به خون نوشته شده بود: پدر از روزی که تنهایم گذاشتی هر صبح تا غروب جلوی در چشم به راه تو ام... “پدر جان، بخدا اگر این بار برگردی تو را محکم در آغوش میگیرم و اجازه نمیدهم دوباره به جنگ بر...
2 views 4 likes
by on November 10, 2019
هر آخرِ هفته ، به رسمِ “مادربزرگم” برایت دعاهایِ خوب می کنم … دعا می کنم لبخندهایت از تهِ دل باشد ، و غصه هایت سطحی و زود گذر … دعا می کنم مسیرِ موفقیتت هموار باشد و انگیزه هایِ صعود و پروازت ، بسیار … دعا می کنم هرگز در پیچ و تابِ زمانه ، بی پناه نباشی ، هرگز دلت نگیرد ، و چشم هایِ روشنت ، هیچ زمانی خیس و اشک آلود نباشد … دعا می کنم عاشقِ کسی باشی ؛ که عاشقت باشد ، و کسانی کنارت باشند ؛ که تو را می فهمند و هوایِ دلت را دارند … من خوشبختی ات را ، شادی ات را ، آرامشت را ، من آرزوهایِ ز...
2 views 6 likes
by on November 6, 2019
آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری می خواهم بدانم، دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تا براي خوشبختی خودت دعا کنی
2 views 4 likes
by on November 5, 2019
ســــلام هر روز صبح، به لطف خدا جانی دوباره میگیریم وزنده می‌شویم و زندگی را تداوم می‌بخشــیم برای رویاهایی که منتظرند به دست ما واقعی شوند، آری مولا امیر المؤمیننا مام علی علیها لسَّلام میفرماین؛ تا زنده اید زندگی کنید ومراقب افکارونیّات خودباشید زیسرا که همانها ره آورد کارها وشخصیتتان خواهد شد. آری ما همان چیزی هستیم که فکر ميکنیم. همه‌ی آنچه که ما هستیم با افکارونیّاتِ ما شکل می‌گیرند. ما با رویا ها و افکارمان جهان را می‌سازیم. نهایتش بالاخره همه یک روزی می میرند...مثلاً صد سال که بگ...
3 views 4 likes
by on November 5, 2019
مدیریت خویش؛ کنترل خشم ماباید درهرحال یبتوانیم روی نیّات،اعمال وافکارخودکنترل داشته باشیم. باهمۀ سختیِ غلبۀ بر رفتارهای تکانشی، ما باید تمرین خودکنترلی رامدام داشته باشیم مثلاًوقتی عصبانی هستیم پیش از حرف زدن باشتاب وعتاب،تمرین کنیم سکوت را ...وکمی فکر کنیم. بهترین کلمات آرام بخش من و طرفِ مقابلم کدامند؟ اگر آن شخص از ما کوچکتر است، نگاهش کنیم، تا 10 بشماریم و بعد صحبت کنید. «، ..میتوان آرام ذکرگفت مثل الله اکبـــر، لااله الاّالله،صلوات.» اگر آن شخص همسن ما است، تا 30 بشماریم و بعد صحبت ...
3 views 9 likes
by on November 5, 2019
ســــلام، عزیزم چشمهای «تـو» به من می بخشـــنــد؛ شــُورِ عشق و سَـــرمستیِ بهـــــاران را ... جز کُـــــــوی تو،دل را نبُـــود منــــــــــــزل دیـــــــگــر گیرم که بُود کویِ دگر، کــُـو دلِ دیگر؟
3 views 7 likes