by on November 5, 2019
نازگلم؛بــه گامهای کَسان، می برم گمان که تویی .. دلم زِ ســـــــینه برون شد ز بَس تَپید، بیــــــــــــــــــــــــا بیــــــــــــــــــــا بیـــــــــــا
2 views 5 likes
by on November 4, 2019
من زندگی کردن را یاد گرفته ام ... برای یک زندگیِ خوب ، نباید به هیچ چیز و هیچ کس وابسته شد ... وابستگی فقط درد داردوهرمان آدمِ وابسته ، جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش می رود ... آدمِ وابسته ، با دستانِ خودش تحقیر می شود ... عزیـــ«زم وابسته که باشی ؛ محدود ، وکم کم محـــو می شوی ، از قطارِ موفقیت جا می مانی ... زندگی یعنی؛ بپذیری بعضی ها شعار نمی دهند و واقعا بخاطرِ خودت می روند زندگی غصّه به دل دادن نیست وابستگی وهوس وغم خوردن نیست ... بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفعِ توست ... در ای...
3 views 8 likes
by on November 4, 2019
“ﺁﻫﻨﮓ” ﺯﻧﺪﮔﻴـــمون ﺭﺍ، ﺧﻮﺩمـــان ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼـــم !… ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽــم ﻓﻬﻤﻴﺪ، ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ” ﺯﻧﺪگیـــمون ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ “ﺑﻨﻮﺍﺯیــــم” ﻛﻪ ﺗﺎ خودمون ویاران همراهمون تـــآﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ” ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ” ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮیــــم
2 views 4 likes
by on November 4, 2019
ســـلام؛میــدونم،بــاورش سخت است … که ما روزی انتخاب های محکمِ هم بودیم… دو دلبستــۀشیــدایِ هم، دو تا عاشق… و این روزها هر کداممان سعی می کند ماهرانه تر نقش بی تفاوت بودن را بازی کند یادم می آید، یک روز پرسیده بودم چه احساسی در جهان میتواند دو نفر را برای همیشه کنار هم نگه دارد ؟ و تو گفته بودی عشق … اما عشق هم نتوانست! وای،نمیدونم چرا این عشق هم آلوده وآغشتــۀ ی به خودخواهی شد یا شاید آنچه ما حسّش میکردیم نامش عشق نبود! هوســی بیش نبوده! … گاهی فکر میکنم اگر همان دوستان آشنا اما غ...
2 views 8 likes
by on November 3, 2019
تو،ای عزیزترینــم همیشه در قلبـــم و یادِ منی ، آسمان به آسمان،ازدرناها تاکبوتــران و پروازچلچله ها ، کوچه به کوچه،لحظه ها آری؛همۀلحظه هام،،، ، رویا به رویاوبیداریِنیمه شبهـــام ، هر جایی که مینگرم با منی ، اما ... دلم برایت تنگ می شود
3 views 8 likes
by on November 3, 2019
ســـلام،ســازم ، راست میگوید ..... کمی ناکوک و بد حالم..... مخالف میزنم ، زیرا .... مخالف گشته اقبالم.... دلم می خواهد امشب را در آوایش رها باشم.... ولی افسوس دلتنگم ..... ولی افسوس بی بالم..... اسیر اشک نافرمان .... اسیر بغض حرمانم.... گلو را می فشارد دل .... پر از قیلم ،پر از قالم.... نه آهی و نه سودایی .... نه شوری و نه غوغایی.... دل آرایی ندارم تا که پرسد حال و احوالم..... به دامان تو افتادم ولی دامن کشی کردی.... خدایا تومبداءِعشقی وعاشقی کرده و بنده نوازی مینالم...
2 views 5 likes
by on November 3, 2019
┄┄┅✶❤✶┄┅┅┅┅┅┄ بعضے هــا؛ آرامش مطلقند؛ لبخندملیح ودلنشینشان... تلالو برق چشمانشان؛ صداے آرامش بخششان... اصلِ ڪار، تپش قلبشان... انگار ڪهـ یڪ دنیا آرامش را بهـ رگ و ریشهـ ات تزریق میڪند ... بعضے هــا؛ بودنشان... هــمین سادهـ بودنشان... هــمین نفس ڪشیدنشان؛ یڪ عالمهـ لبخند مے نشاند روے گوشهـ لبمان... اصلا خدا جان؛ در خلقت بعضے هــا؛ سنگ تمام گذاشتهـ اے ... سایهـ شان ڪم نشود از روزگارمان و من چقد ردوست دارم این بعضے هــا را ... دوستتون دارم ودعاگوتون هستم ┄┄┅✶❤✶┄┅┅┅┅┅┄
2 views 3 likes
by on November 3, 2019
بنشین كه من با هرنظر با چشم دل با چشم سر هر لحظه خود را مست تر از روی زیبایت كنم بنشینم و بنشانمت آنسان كه خواهم خوانمت وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت كنـــم
2 views 3 likes
by on November 2, 2019
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﻥ... ﻣﺜﻞ ﺯﺭﺷﮏ ﻭ ﭘﻠﻮ! ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﺧﯿﺎﺭ! ﻣﺜﻞ ﭘﻨﯿﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻭ! ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﻦ!!! ﻣﺜﻞ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ ﻭ ﻣﺎﺳﺖ! ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﻭ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ! ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺑﺎ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ! ﺍﻣﺎ... ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺸﻮﻥ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺰﻧﻪ...! ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻥﺧﺎﻣﻪﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﺮﺷﯽ!!! ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺍﺷﮏ ﻭ ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ!!! ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻭ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ!!! ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﻩ... ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯿﻢ، ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻣﺎ... ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﺻﻼ ﺟﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﯾﻢ...! ﭘﺲ ﺗﻮﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﻮﻥ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ، ﺗﺎ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽﻣ...
1 view 5 likes
by on November 2, 2019
ســــلام؛ عاشقانه زندگی کنـــــــیمــ.... زندگی وزن نگاهیست که در خاطره جا میماند... ‏خوشبختى جایش ‏همینجاست کنار من و تُـــــو ... ‏نگذاریـــم ‏زندگى از مقابل ‏چشمانـــــمان بهسرعت رعد وبرق بگذرد ‏و من و تو فقط ‏نظاره گرش باشــــــیــم بی هیچ کاری پ ‏زندگى را زندگى کنــیـــم؛مولا امیرالمؤمنین «عَلَیه السَّلام» فرمودند؛ تا زنده اید، زنـــدگیکنید، از گذشته عبرت آموخته وبرایِ آینده برنامه ریزی کنیـــد ...
2 views 7 likes
by on November 1, 2019
مُسـَــکّّـــن آغوشت را نه هلال احمر دارد نه کوچه هاى ناصر خسرو ونههیــچجایِدیــگر، این .. بدترین تجویز شَـــب هاى بیقــراریِ من است❤️ همان گوشه خالی دلِ پُر از مِهــرَت که هیچ کس پیدایش نمی کند، هیچ کس میـــدانم آن جا را برای من کنار گذاشــتــه ای❤️ ❤️من بی تو وقلب مهربون تو بیقرارم بیـــقـــرار...❤️ای جــــونــــم
2 views 2 likes
by on October 31, 2019
ســـلام؛ حتماًمیدونــیکه؛نمی شود عاشقت نبود… نمیشودعزیزم،نمی شود! باید بودنت را محکم بغل کرد… این پرستیدنی بودنت به خداوندجانوجهان آفرین رفته….. در کجا رسم بر این است که عاشق نشوی باغبان باشی ودلتنگ شقایق نشوی من به جرم با وفایی این چنین تنها شدم چون ندارم همدمی بازیچه دلها شدم
2 views 6 likes