by on March 15, 2020
ســلام؛میگمآبیـــا حواس خودمان را پرت کنیم... مثلا به پرنده‌های آزادی که در آسمانی آبی‌تر از همیشه پرواز می‌کنند، به گربه‌های چموشی که آزادانه‌تر از همیشه در کوچه پس کوچه‌های شهر پرسه می‌زنند، به یاکریم‌های بی‌خیالی که بال‌های خسته‌شان را پشت شیشه می‌تکانند و به تصرف کابل‌های برقِ دو خیابان آن‌طرف‌تر فکر می‌کنند. بیا حواسمان به همه چیز باشد، محتاط و عاقلانه گام برداریم، اما حواسمان را از غصه‌ها و افکار منفی پرت کنیم و بی‌خیال باشیم، آخه خودخوری و غصه‌ها فقط ضعیف‌ترمان می‌کنند. بله،بیـــالبخند...
2 views 5 likes
by on March 15, 2020
ســـلام؛به بعضیــا هم باس گفت؛ می توانی دوســتَــم نداشتــه باشـــی امـــآتُــو روخدا دیگــه نقش بــازی نکــن بله خیلی راحت می توانی دوســـم نــداشتــه بــاشیی، یه روزی میفهمی که مثل هر کس نبودم؛ اون روز تو مثل هرکس میشی Bir gün herkes gibi olmadığımı anlayacaksaın, işt o gün sen herkes gibi olacaksın. بلی بیــر گون دوشُــونَرســَن کی مَن هر آدام دَیورَم
1 view 5 likes
by on March 15, 2020
ســـلام؛چون دوستت میدارم می توانی باخیـــالِراحت به خودت ببالی چیزهای جدیدی کشف کنیازعشق در وجودت می توانی دگرگون شده, بشکفی، رشد مضاعف یابــی، نُـــوشوی، تازه شوق دلبـــر تنّازه شَـــوی چون دوستت میدارم؛ دوستت میدارم می توانی آنچه هستی باقی بمانی و آنچه نیستی،آن شوی...
2 views 3 likes
by on March 14, 2020
ســـلام،میدونیـــد؛ ما زمستان دیگرى راداریم پشت سرمیگذاریم عزیزان عُمری پرى خواهیم کرد. با ویروس منحوسی که مراقبتهای مداوم و بزرگى را بی درنگ میطلبــد، ، وآرزوهایِ بزرگی که در درون و وجودمان قرار دارد ولطف وحمایتهایِ خداوند تنها چیزی که گرممان می‌کنددر برابیر اهریمن آری همین آتش مقدس امیدوار‌یست . . . خدایابه امید تودل بسته ایم... ازآزمونهایِ ززندگی سربلندمان بیرون آر...آمین
3 views 10 likes
by on March 14, 2020
پر زدم درآسمانت در قفس پرواز تاکی؟ از من و دل میگریزی نازنینم ناز تاکی؟ چشم من گرم تماشاو توهم محو نگاهی بس کن ای نامهربانم گلرخم اعجاز تاکی؟ خسته ام ازحجم سنگین قفس از دوری تو درقفس با بال بسته حسرت پرواز تاکی؟ کوک کردم ساز دل را با تمام سازهایت ساز قلبت با دلم ای نازنین ناساز تاکی؟ دوستت دارم عزیزم، دوستت دارم بگویم از شما پنهان کنم.. کتمان کنم این راز تاکی؟
2 views 3 likes
by on March 14, 2020
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . . ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشه ﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ ، مثل . . . ❤ ﺩﻝِ ﺁﺩمها ❤ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . . ﺍﮔﻪ ﺑِﺮﯾﺰﻩ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧِﻤﯿﺸﻪ جَمعشﮐﺮﺩ ، ﻣﺜﻞ . . . ❤ ﺁﺑِﺮویِ آدمها ❤ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . . ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑُﺨﻮﺭﯼ ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ، مثل . . . ❤ ﻣﺎﻝِ ﺑﭽﻪ یتیم ❤ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . . ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗَﺪﺭﺷﻮ ﻧِﻤﯿﺪﻭﻧﯽ،مثل . . . ❤ پدر و مادر ❤ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . . ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺗَﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍد،ﻣﺜﻞ . . . ❤ﮔُﺬﺷﺘﻪ ❤
4 views 4 likes
by on March 14, 2020
چیزی به من بگو؛مثل بهار مثلا شکوفه کن و یا ببار مانند رحمتی بر درونم یا رنگین کمان باش و روحم را در آغوش بگیر چیزی بگو فراتر از حرف وحدیث باشدعزیزم؛چه آرامشی در من است وقتی با منی،و چه آشوبی میگیردم بی تو دور نشو، مرا از من نگیرمن حوالی تو بودن را دوست دارم...
4 views 3 likes
by on March 13, 2020
﷽ « ســلام ،یاران باصفای فیسنگاه عزیز؛دعوتتون میکنم به مهرودوستی» "معذرت خواهى" سه بخش داره : •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•- ١- متاسفم ٢- تقصير من بود. ٣- براى جبرانش چيكار ميتونم بكنم ؟ تنها تعدادی از ما جرات انجام بخش اول و دوم رو پیدا می‌کنیم. بخش سوم شعور وشجاعتِ بالاتری رو می‌طلبه •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
3 views 5 likes
by on March 13, 2020
آدم ها فکر می‌کنند اگر یک بار دیگر متولد شوند جور دیگری زندگی می‌کنند! شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود! فکر می کنند می‌توانند همه چیز را از نو بسازند، محکم و بی نقص! اما حقیقت ندارد!!! اگر ما جسارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیم، اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم، اگر آدمِ ساختن بودیم، از همین جای زندگیمان به بعدرا مى‌ساختيم!!! آنتوان دو سنت اگزوپری (خلبان و نویسنده فرانسوی و خالق اثر مشهور شازده کوچولو)
3 views 4 likes
by on March 13, 2020
هر دلی کو به عشق مایل نیست حجرهٔ دیو خوان، که آن دل نیست زاغ گو، بی‌خبر بمیر از عشق که ز گل عندلیب غافل نیست دل بی‌عشق چشم بی‌نور است خود بدین حاجت دلایل نیست بیدلان را جز آستانهٔ عشق در ره کوی دوست منزل نیست
3 views 6 likes
by on March 13, 2020
ســلام؛همه چیز از یه لایک شروع شد یه شب دلم گرفته بود من نوشتم اون لایک کرد...اون نوشت من لایک کردم هر دو درد داشتیم... سوزودرد تنهایی نوشته هامون به دلِ هم می نشست شروع کردیم به کل کل کردن شبِ بعد...سر همون ساعت و.....روزها گذشت دیگر او یک اوی معمولی نبود...او تمام زندگی من شده بود او پاره ای از وجودم شده بود...او سراسر آرزو و امید من شده بود گذشت و گذشت....و تاریخ تکرار شد همین اتفاق دوباره افتاد...یک روز اون شعر نوشت دیگری برایش لایک کرد...انگار لایک ش خوشگل تر بود خوش آب و رنگ تر...
6 views 5 likes
by on March 13, 2020
ســـلام؛این روزا هم میگذره ویروس کرونای مزاحم و ناخواستۀ نامرد موندنی نیست انسانیت کادر پزشکی و معرفت خیلی از هم وطنهای شریف و خلق صحنه های ناب همدلی وشَرَف وانسانیت، می مونه به یادگار! این کشورقهرمان پرور کهن با تمدن متعالی چند هزار ساله، خیلی بدتر از کرونا رو پشت سر گذاشت‌! به هم روحیه بدهیم، خبرهای فوت ووحشت رو نفرستیم واسه هم، به جاش نکات همراهی و بهداشتی رو تقویت کنیم به هم امید زنـــدگی بدهیم بههمدیگربگوئیم به مهر، جانانه یارویاورانه، در کنار همیم
2 views 6 likes