by on December 6, 2019
شخصى در میــخانه مُـــرد و شخصى ديگر در مســجد مردم قضاوت هایشان را کردند و به قول خودشان عقلشان به چشمشان بود ولی اولی برای نصیحت رفته بود و دوّمی برای دزدیدن کفش لطفا عقلتان را از «چشمتان» به «سرتان» بازگردانید و یکدیگر را احمقانه قضاوت نکنید،،، افتـادنـت از بـام فـلـڪ غصـہ نـدارد هشـدار ز بـام دل درویـش نـیـفــتـے
4 views 7 likes
by on December 6, 2019
طاقت بہ سر رسید و دلم بغض سر ڪشید یـا رب ببار آیه‌ے صبرے جدید را اے روزگار،از چہ ڪسے می‌توان گرفت تاوان این جوانے از دست رفتہ را
2 views 6 likes
by on December 5, 2019
سلام،درساحل آرامش بخش زندگی؛ خوشبخت ترین خواهیم بود اگر همراهِ ایمانِ به ذاتِ پاک خداوند متعال، صـــبــورومقاومُ و بخشــــنده باشیم در وادیِ زندگیِ عاشقانه ، باصداقت، ومهربانی خوشبخت ترین خواهیم بود اگر در همین لحظه زندگی کنیم، آخــه؛ گذشتـــه رفتــه وآینده مبهم است...…
5 views 4 likes
by on December 5, 2019
من در بحبوحۀ زندگی تجارب زیادی را یاد گرفته ام مثلاً برایِ زندگیِِ سعادتمندانه و خوب ، نباید به غیر از خداوند ،اولیاءَالله و احکام نورانیِ شریعتش، هیچ موضوعی و هیچ فردی وابسته شد وابستگی فقط درد دارد آدمِ وابسته ، جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش می رود ! آدمِ وابسته ، با دستانِ خودش تحقیر می شود ! وابسته که باشی ، محدود می شوی از قطارِ موفقیت جا می مانی زندگی یعنی بپذیری بعضی ها شعار نمی دهند و واقعا بخاطرِ خودت می روند بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفعِ توست ... در این دایره ی سرگرد...
4 views 5 likes
by on December 4, 2019
ســـلام،حال من خوب است ، نه اینکه همه چیزِ جهانم خوبِ خوب باشد نه اینکه مشکلی نباشد حال من خوب است چون چشم وا کردم و آفتاب را دیدم و آسمان را که ابری نبود گنجشک ها روی سیم های برق ، غرق در خیالِ مزرعه ی انگور ، آواز می خواندند ، و کسی با گربه های سرخوش و بیخیالِ شهر ، کاری نداشت کودکان شاد بودند ، می دویدند و بازی می کردند ، و در چشم تمام آدم ها ، اشتیاق بی مانندی موج می زد ، انگار که همه شان عاشق بودند و انگار که خبرهای خوبی در راه بود حال من خوب است چون ایمان دارم که چیزی به ...
4 views 3 likes
by on December 4, 2019
اصلاً به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ، کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ، بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید تلف کنند دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند ... گاهی تو به آسیب پذیریِ قرصِ جوشان می‌شوی و آدم ها با حرف ها و قضاوت هایشان مانندِ آب ... نزدیکشان که می شوی ، نابودت می کنند ! لازم است کمی دورتر بایستی وبامتانت در سکوتیمعنا دار کارِ خودت...
4 views 3 likes
by on December 4, 2019
چشمان رازناک شرجی‌ات آبی است ، سبز ، یا خاکستری ؟ که هی مهربان می‌شود ، زیبا می‌شود ، هی وحشی ‌ ‌هی در خود می‌تاباند رخوت و پریده رنگی آسمان را یاد روزهای سفید و معتدل ابرآلوده می‌اندازی‌ام که قلب‌های افسون شده از تلاطم دردی نامعلوم به خود می‌پیچند و آب می‌شوند در گریه و جان‌های بیدار ، ذهن به خواب رفته را ریش‌خند می‌کنند ‌ ‌گاه به افق‌های قشنگ می‌مانی که خورشیدها را در فصل‌های مه گرفته می‌افروزد تو چشم‌انداز نم‌زده چه می‌درخشی به شعله می‌کشی پرتوهای آمده از آسمان آشفته را ‌ ‌ت...
6 views 9 likes
by on December 4, 2019
سمتِ چشمانِ تو یک پنجره باشد کافیست چشمِ من خیره به آن منظره باشد کافیست تو به من خیره شوی من به تبسّم هایت خنده بر روی لبت یکسره باشد کافیست فاصله دفترِ تقدیرِ مرا پُر کرده ست سهمِ من چند ورق خاطره باشد کافیست
6 views 5 likes
by on December 3, 2019
عاقبت گر عمر، باشد ماندگار میــــگذارم این سخن را یادگار مینــویســـــم روی کوه بی ســتون زنــــده بــــادا یــــارانِ خوب روزگار معنای عشق هم،غیر سلام و علیک نیست وقتی سلام رکن نماز است، پس سلام! قبل از سلام جام تشهد گرفته ایم ما کشتگان مسلخِ عشقیم، والسلام
6 views 5 likes
by on December 3, 2019
سلام؛دزدی وغارت که فقط این نیست از دیوار مردم بالا بری یابانکی راآتش بزنی دروغ بگی صداقت رو دزدیدی بدی کنی خوبی رو دزدیدی تهمت بزنی آبرو رو دزدیدی خیانت کنی عشقو دزدیدی
8 views 8 likes
by on December 3, 2019
میدانى چیست..! یڪ وقت هایى باید خودت را بہ بیخیالى بزنى... بیخیــــال تمـــام ادم هایى ڪه دوســــتت ندارند! بیخیال تمام ڪار هایى ڪه مى خواستى بشود...ولى نشد! بیخیال تمام رڪب هایى ڪه خوردى! بیخیال هر ڪس ڪه امروز وارد زندگیت شد و فردا رفت! بیخیال تلاش هاى بى نتیجہ ات...، دوست داشتن هاى بى ثمر ات! وقتى ڪسى دوستت ندارد اصرار نڪن! وقتى ڪسى برایت وقت ندارد خودت را بہ زور در برنامہ هایش جا نده! وقتى ڪسى نمى خواهد تو را ببیند پا پیچش نشو! زندگى همین است! شاید تو براى همہ وقت بگذارى ولى قرار ...
5 views 5 likes
by on December 3, 2019
از من شب هجر می‌بپرسید حباب دریای غمم کدام آرام و چه خواب در دل بود آرام و خیالی هر موج در دیده خیال خواب شد نقش بر آب ........... خاقانیِ شِروانی
4 views 2 likes