by on June 24, 2020
ســــلام،تجربه میگویـــد؛ تمامِ سفرهای‌ رَسِش،پختگی و بالغ شدن، از یک جدا شدن شروع می‌شود؛ جدا ‌شدن از احساس آرامشُ و امنیت، جدا شدن از حِسِّ قدرت، جدا شدن از یک وابستگی، جدا شدن از هرچیزی که فکر می‌کنیم بدون آن هیچ خواهیم شد! همین محرومیّتِ جدّی، موجب میشود؛تکانی بخوریم وکاری بکنیـــم که فکرمیکردیم نشــدنی است... ................................................................................................................. Be so happy that when others look at you they become happy too...
3 views 2 likes
by on June 24, 2020
نوشته ‌بود وقتی غمگینی چطور میخندی نوشتم به کسانی که دوستشان دارم فکر می‌کنم بهحضورارزشمندشان، لبخندشان به صدایِ امیدوارکنندشان نوشته بود وقتی کم می‌آوری چطور دوباره ادامه می‌دهی؟ نوشتم ادامه نمی‌دهم شکست را می‌پذیرم ومروری میکنم، از اول شروع می‌کنم نوشته ‌بود وقتی دلت گریه بخواهد چطور صورتت را خوب وخندان نگه می‌داری نوشتم ؛آدابِ ادب ایمان وعلاقۀیبه معبودهمین است؛کهفرمود صورت مؤمن بشاش،هرچنددرقلبش نگرانی وحزن واندوهِ فراوان باشد گریــۀی به درون خندۀ ی به بیرون مباد که کسی را غصه‌دار...
4 views 3 likes
by on June 24, 2020
جامعه ایی که در آن پزشک از همه بیشتر محترم باشد؛ مردم آن جامعه بیمارند! و جامعه ایی که در آن معلم از همه ارزشمند تر باشد؛ مردمش با فرهنگند... افلاطون
4 views 4 likes
by on June 24, 2020
ســـلام عزیزم؛ یاد بگیریم قیدتوقُّعِ از آدمهــا را بزنیم.. همونجاهائی که برایمان وقت نمیگذاارند.. همونجا که آخرین نفری در انتخاب و اولویت هایشان هستیــم!.. همون لحظه ای که یکی دیگه رو به ما ترجیح میدهنـــد.. همون وقت که دعدغهها وبیحصلگیها وعصبانیتشون را سرما خالی میکننـــد.. یاد بگیریـــمکهبایــد بگذریم ازشون.. وقتی اونها میگذرند از رو احساسات وعواطفمان.. یاد بگیریــم بی خیال آدمها بشیم وقتی ما را فقط آچار فرانسه میبینند.. آری دوست من یاد بگیریــم خودمونو ارزشمندتر از این حرفا بب...
3 views 4 likes
by on June 23, 2020
سلام،کاش می شد تمامِ آدم های غمگین و تنهایِ جهان را در آغوش کشید،برایشان چای ریخت، کنارشــان نشــســت و با چنــد کلامِ ساده، به لحظاتشان رنگِ آرامش پاشید و حالشان را خوب کرد. کاش می شد این را قاطعانه و آرام در گوشِ تمامِ آدم ها گفت؛ که غم و اندوه، رفتنی است و روزهایِ خوب در راه اند، که حالِ همه مان خوب خواهد شد...
3 views 3 likes
by on June 23, 2020
"تقدیم به دخترنازم" به "کسی" که "همۀ وجودمه"؟؟ واسه "اونه" که "باشوروشوق وشعف مینویسم" مطالبیدرپیجممیگذارم سهم" "من" از “تـــــــــــو”عشقِ پاکِ الهی" مگرنیست،که هست "آری هم؛ذوق" است"اشتیاقُ امیــد " نیست؟که هست عشق بابائی همان حرمان و"دلتنگی"بی "پایانی" است که"روزهــــــــــــــا" "دیوانــــــــه ام" می کند شبها" "حیرانم"!! عزیــزم؛ امشب" هم "گذشت" "تُــــو" در "خوابِنـــاز"ولى "من" بدون "خواب"باز هم "نااميد" نيستم مثلِ "همیشه" برای "تو""می نویسم.
3 views 1 like
by on June 23, 2020
سلام دخترگلم؛آرزویم ایـטּ است ڪـــهـ همــواره بهــارے بشود روز و شبت ڪـــهـ ببارد بهـ تمام رخ نازَت بارش شادے و شعف و مـטּ از دور ببینم ڪهـ پر از لبخند است: چشم و دنیا و دلت...
4 views 5 likes
by on June 23, 2020
آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود روز و شبت ڪهـ ببارد بهـ تمام رخ تو بارش شادے و شعف و مـטּ از دور ببینم ڪهـ پر از لبخند است: چشم و دنیا و دلت...
3 views 1 like
by on June 22, 2020
❤راستِی کدامین ابراهیم بت شکن وارد آمریکا شده است؟ ❤ ❤▪️▪️▪️▪️یک روز ازتندیس کریستوف کلمب ، سر بریدند و به آب انداختند،❤ ❤به دنبال درهم کوبیدنِ آثاروسمبل هایِ برده داری وظلم وستم وسرمایه داری،.❤ ❤امروز هم قصد «گاو وال استریت» را دارند بکوریِ چشم شیطان،.❤ ❤همان گاوی که تحتِ تأثیرتبلیغات کَروکور کنندۀ استعمارگران؛مردم هر روز با دست کشیدن به او، به دنبال رزق و روزی بودند!!!،❤ ❤🔺بت‌های «زَر» «زور» «تزویر»قرن ۲۱ یکی یکی در حال فرو ریختنند ... ❤ ❤🔺 کدام ابراهیمِ بتشکن وارد آمریکا شده؟❤
3 views 2 likes
by on June 22, 2020
❤حضرتِ امام محمد باقرُالعُلوم عليه السلام می فرمایند : ❤ ❤از اندیشیدن در ذات خداوندسبحان بپرهیزید؛ اما هرگاه خواستید عظمت خداوند را دريابید، به آفریده‌های شگفتانگیز وبا عظمتش بنگريد. ❤ ❤إیّاکُمْ وَالتَّفَکُرَ فِي اللهِ وَلکِنْ إذا أرَدْتُم أنْ تَنْظُرُوا إلَی عَظَمَتِهِ فَانْظُرُوا إلَی عَظِیمِ خَلْقِهِ. ❤ ❤ Avoid reflecting on the nature of Allah. If you wish to view His grandeur, observe His magnificent creations.،❤ ❤اصولِ کافی، جلد 1، صفحه 92❤
3 views 2 likes
by on June 22, 2020
که تو می گویی دوستت دارم و لبخند می زنی ❤ من که هیچ ،،، ❤ حتئ گلدان های پیـــر و فرسوده ی حیاطمان هم از دوستت دارمهای تو گل می دهند ❤ ❤ و چشمان تر پنجره ها ی چوبیمون هم،از عطر لبخندات یکدیگر را یواشکی می بوسند ... ❤
3 views 1 like
by on June 22, 2020
اَللّهُمَّ صَلِّی عَلی مُحَمَّدٍوَ آلِ مُحَمَّدٍوَ عَجِّل فَرَجَهُم وَفَرَجَنایاکَریم،واَهلِک اَعادیهم اَجمَعینَ «آمین یاربَّ العالَمینَ
3 views 1 like