by on November 15, 2019
تو را به جاي همه کساني که نشناخته ام دوست مي دارم تو را به خاطر عطر نان گرم براي برفي که آب مي شود دوست مي دارم تو را براي دوست داشتن دوست مي دارم تو را به جاي همه کساني که دوست نداشته ام دوست مي دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم براي اشکي که خشک شد و هيچ وقت نريخت لبخندي که محو شد و هيچ گاه نشکفت دوست مي دارم تو را به خاطر خاطره ها دوست مي دارم براي پشت کردن به آرزوهاي محال به خاطر نابودي توهم و خيال دوست مي دارم تو را براي دوست داشتن دوست مي دارم تو...
8 views 3 likes
by on November 14, 2019
ســـلام، عزیزم بــا تو بودن را دوست دارم تو ميداني بي تو ماندن را مرگ ميدانم... باز هم تو ميداني برايت قصه ميگويم برايت شعر ميخوانم و اين بهانه هايِ عاشقانۀ ی من است تو ميداني ؛درهر نگاه سردي ،در طنين صداي لرزاني موج تمنائي نهفته است تو ميداني روزها از پي هم ميگذرند ناله اي ميشنوم صداي ِخواهش ِعاشق قلبيست تو ميداني و گهگُداري اين انديشهء سنگين از ذهن من ميگذرد آن چيست که تو آن را نميداني؟ تو ميداني آري آري ،تو ميداني که هموارهبه نیکی میسرایم من تو را بي تو زندگی بسیار س...
6 views 5 likes
by on November 13, 2019
ســــلام عزیزان،،، زندگی کسالت بار نیست بارهادیده ام که عاشقان بر معشوقۀ خویش تمثیلهای زیبــائی نثار میکنند؛ بی تو متروكه و بی رهگذراست كلبه من نازنیـــنا با تو آباد شود؛كلبه به ویرانه قلبَــــم چه ریباست در آرزوی وصال یار بودن و بسویِ کامیابی اقدام کردن... اما باور کنیـــد؛ کسالت در مردمی است که از پشت عینکهای دودی و تیره به هســــتی زیبــا و دنیــــای خود نگاه میکنند خیلی از افراد در بیست و پنج سالگی میمیرند، اما تا هفتاد ســــالگی دفن نمیشوند. این برای من یک راز بزرگ است که چرا بع...
10 views 6 likes
by on November 13, 2019
❀✦•┈┈✨🌹✨┈┈•✦❀ سَــــلام آرام جانَم.مبـــادا عشق دل آزارباشـــد... چه زیــبـــاودلنشین است متن عاشقانه... دَر ڪوچهـ باغ هاےِ عَطرآگینِ زِندِگے بایَد فَریاد زَد. گُل هـاےِ سِپیدِ یاس هَمهـ ازعشقِ پــاک وباصفا مے گویَند... از ڪودَڪے هاےِ ناز و عِشق.مادروفرزندی ،،، تـــا سُرودِ سَبز آشنــائی را مے سُرایَند. براے مولودِ مُعَطَرِ زیباتَرین وکاملتــرینآفریــدۀخدا... اے زاده مِهربانے هـا و اے عِشقِ ناب، میلادَت بَر همۀ دنیای انسان مُبارَڪ. •✦•❀•✦•┈┈✨🌹♥️🌹✨┈┈•✦•❀•✦• •بهـ یُمنِ طُلوعـے تا...
9 views 6 likes
by on November 13, 2019
"سلام؛ عریزم،هوابس ناجوانمردانه ســـرد است و مــن تنهایــــم" وای خُــدایــا چــــه جملـــه ای،،تکراری ونوعی خسته کننده! پـــر از كلیشـــۀ... پـــر ازیکئنواختـــی... مثل بعضیـــا جــای گرمــی نشستــه ای و میخــوانی: "ســَـــرد اســت" یــخ نمی كنـــی... حـــس نمی كنـــی..... كــه مــن بــرای نوشتـــن همیــن دو كلمــه چــه ســرمایی را گذرانــدم..
10 views 6 likes
by on November 13, 2019
ســـلام،انسانهایی که زیبا فکر میکنند. با دیگران با محبت وگذشت رفتار می کنند ... شکرگزار آفریدگار هستند ... همۀ هستی،وخودشان را هم دوست دارند ... به زندگی لبخند می زنند ... ودر سختیها خستگیناپیرند،آنها بخشنده هستند ... انسانهایی که حتی در بدترین شرایط ‌ و رویدادها، سعی میکنند جنبه مثبت قضایا را پیدا کنند.هرچند که واقعیّت نگرند... ونیکوئیها را بهتر می ببینند ... انسانهایی که با جنس ادب ومعرفت،زندگی و عشق،ایثارومحبّت؛ هماهنگ هستند ، و همیشه ، در هر مکانی بذر امید و نشاطو شادمانی می پاشن...
10 views 2 likes
by on November 13, 2019
ﺑﯿﺎ ﻭ ﯾﮏ ﻧﻔﺲﺁﺭﺍﻡ ﺟﺎﻥ ﺷﻮ ﺍﺯ ﺭﻩ ﻟﻄﻒ کہ ﺁﺭﺯﻭے ﺗﻮ ﺟﺎﻥ ﺭا ﺩﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ... تنم بپوسد و خاکم به باد ریزه شود... هنوز مهرِ تو باشــد در استخوان ای دوست آریعزیـــزم؛مُدام پرتِ تو بود حواسم .. بعد ها فهمیدم میانِ اینهمه آدم حواسِ جمع می‌خواهد دوست داشتنت در عینِ نداشتنت ..
8 views 5 likes
by on November 12, 2019
🌹ســــلام،قــشنگترین لحظات خاطرهانگیز را ڪسی به تومی دهد ڪه بتواند غمگین ترین لحظات را ازتوبگیرد. 🌹
10 views 3 likes
by on November 12, 2019
گاهی چه دل گرفته میشویم ازخدا گاهی ازحکمتش بغفلت،ناراضی گاهی شاکروخوشحالیـــم ار کرامتش گاهی مشکوک،میــزنیم!!!خدایا ،خدایــا گاهی مجذوب گاهی نزدیک وگاهی دور میـــدانیــم که؛ خداهمان خداست کاش مااینقدر گاهی به گاهی نمیشدیم
9 views 5 likes
by on November 12, 2019
چنین فصلی بدین عاشق نـوازی خطا بـاشد خطا بی عشق ‌بـازی...
10 views 3 likes
by on November 12, 2019
در غیاب تو گفتگوها دارم با تــــو،،،امـــا، در حضورت،که غرق عـــشق هستم،گفتگو با خویش دارم ،،،نمیدانم، چرا؟... اما نمی‌دانی،د چه قدرتی در سکوت نهفته است. پرخاشگری ،عصبانیّت معمولاً چیزی جز تظاهر نیست، تظاهری که با آن می‌خواهیم ضعف‌ مان را در برابر خود و جهان، پرده‌ پوشی کنیم. نیروی واقعی و پایدار‌، تنها در تحمل است. فقط ضُعفا هستند که بی‌صبر و خشن، واکنش نشان می‌دهند و با این رفتار،اُنس و وقارِ انســانی خود را به شروشور ضایع می‌کنند...
7 views 5 likes
by on November 12, 2019
ســــلام؛؛؛عزیزم،کـــــاش؛توجه کنی به اینکه؛ غم پاییز را وقتی دیدم که درختی لانه ی پرنده ای را، میان آغوشش گرفته بود و از غم کوچ پرندگان برگ برگ می گریست!!! ، چه قدر حال این درخت، شبیه رفتن معشوقی برای عاشقی هست... وایکاش هنوزهَم، دلی برایم مانده بود تا از فراقت،دوباره عاشق تو باشم کاش دلم را وقت رفتن پس داده بودی!
9 views 3 likes