by on December 11, 2018
سلام ما آفریده شده ایم برای همزیستی مسالمت آمیز و لذتبخش در کنار یکدگر...اما متأسّفانه از زمانی که حیله و فریب و نفاق در میون آمده گویا کینه ها و فاصله ها زیاد گشته، که میگویند؛هرچه کمتر به دیگران نیازمند باشید، کمتر از آنان دلگیر میشوید، هرچه کمتر دلگیر شوید، کمتر آسیب میبینید، هرچه کمتر آسیب ببینید، راحت‌تر میبخشید...اما بخشش در اوج خشم و در اوج توانمندی بسیار سخت اما عبادتی بسیار شیرین و لذتبخش . ماندگار است...آری در عفو  لذّتی است که در انتقام نیســـت.
19 views 3 likes
by on December 11, 2018
گاهی چقدر دلم یك رفیق شش دانگ میخواهد... كسی كه به دور از جنسیت همراهت باشد، مذكر و مونث فرقی ندارد... فقط كسی باشد كه بفهمد حالت را... بتوانی به دور از حاشیه و ترس از هر چیزی، تا نا كجا آبادهِ زندگی بروی.. اگر كمی حد دوستی های معمولی خود را می دانستیم؛ كمی دندان به جگر می گذاشتیم و احساساتمان را بیان نمی كردیم حال قضیه فرق میكرد و بهترین های زندگیمان را هنوز هم كنار خود داشتیم! می توانستیم تا سالیان دراز از دیدن حالشان؛حالمان جان بگیرد می توانستیم؛به جای خاطراتِ تلخ ؛ زندگی را پراز خ...
23 views 4 likes
by on December 10, 2018
💕میدانمـ بخداااااااااااااااااااامیدانمـ...!!!💕
21 views 10 likes
by on December 9, 2018
سلام میگـــم؛مگر می شود, 🌷 صدایم کنی و برگ‌هایِ پاییزی به آغوشِ درخت باز نگردند؟میگردند،،،! مگر می‌شود نگاهت کنم و زمین بر آسمان نبارد؟میبــــارد...! بیـــــــا بیشتر عاشق هم باشیـــم،بیــــا تا شب سُرمه‌یِ عشق را به چشمانش بکشد.. تا ماه موهایِ خورشید را تویِ آیینه‌یِ صبح ببافد.. تا بهار رویِ زخم‌های پاییز شکوفه بپاشد.. بیا بیشتر عاشق هم باشیم بیا نظمِ جهان را به هم بزنیم
69 views 5 likes
by on December 9, 2018
سلام- انتظارات و توقعات ما از اطرافیان،با توجّه به توانمندیهای ایشان باشد،زیباست اما افراط و تفریط ،مخصوصاً پر توقعی درد آور و تلخی آفرین است...هرچه تعاون و همیاری سمیمانه و صادقانه باشد ،زیباست ومفید،اماهرنوع فریب و نفاق بهره کشی، زشت و مَلال آور خواهد بود.   در حالیکه ما موجودات اجتماعی و نیازمند به همیاری باهم هستیم، اماهرچه کمتر به دیگران نیازمند باشید، کمتر از آنان دلگیر میشوید، هرچه کمتر دلگیر شوید، کمتر آسیب میبینید، هرچه کمتر آسیب ببینید، راحت‌تر میبخشید.
4 views 4 likes
by on December 7, 2018
ز هنگامي که خداوند مشغول خلق زن بود، هفت روز مي‌گذشت. فرشته‌اي ظاهر شد و گفت: چرا اين همه وقت صرف اين يکي مي‌فرماييد؟ خداوند پاسخ داد: دستور کار او را ديده‌اي‌؟ بايد دويست قطعه متحرک داشته باشد، بايد بتواند با خوردن قهوه تلخ بدون شکر و غذاي شب مانده کار کند. دامني داشته باشد که همزمان دو بچه را در خودش جا دهد. بوسه‌اي داشته باشد که بتواند همه دردها را، از زانوي خراشيده گرفته تا قلب شکسته، درمان کند. فرشته گفت : اين همه کار براي يک روز خيلي زياد است. باشد فردا تمامش بفرماي...
62 views 4 likes
by on December 6, 2018
ای کاش فقط تو قرص ماهم باشی در قاب شکسته ی نگاهم باشی خوشحالم از اشتباه کردن در عشق وقتی تو دلیل اشتباهم باشی
6 views 2 likes
by on December 6, 2018
جوان ثروتمندی نزد یک روحانی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواست. روحانی او را به کنار پنجره برد و پرسید: پشت پنجره چه می بینی؟ جواب داد: آدم‌هایی که می‌آیند و می‌روند و گدای کوری که در خیابان صدقه می‌گیرد.       بعد آینه‌ی بزرگی به او نشان داد و باز پرسید: در این آینه نگاه کن و بعد بگو چه می‌بینی؟  جواب داد: خودم را می‌بینم.    دیگر دیگران را نمی‌بینی! آینه و پنجره هر دو از یک ماده‌ی اولیه ساخته شده‌اند، شیشه. اما در آینه لایه‌ی نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و در آن ...
85 views 9 likes
by on December 5, 2018
هرچه بیشتر فکر می کنم کمتــــر به یاد می آورم خودم را ! پیش از عاشقت بودن .... الان دقیقا کیســـــتم؟ ته مانده ای از خودم یا تمام تو....
28 views 5 likes
by on December 5, 2018
................. و "دوست داشتنت" به من ثابت کرد که... "شــــبها" غمِ نداشتنِ آدم ها دوچندان آزار دهنده میشوند.......
18 views 3 likes
by on December 5, 2018
بعضی وقتهامی خواهم عشق را بر خوشبختی ترجیح دهم ، اما نه نمیشه، همیشه عشقِ پاک و بی ریا خوشبخی میآره و خوشبختیها عشق را تقویت میکنه...عشقِ  میانفردی ،عشق به طبیعت، عشق اجتماعی. می بایست عشق به پیرمردا و پیر خانوما و کودکان گرسنه را حفظ کنم. می بایست عشق به کسانی را حفظ کنم که نه به قدر کافی زیبا بودند، نه به قدر کافی سرگرم کننده ، و نه به قدر کافی جالب که بطور طبیعی توجه دیگران را جلب کنند ، عشق به طبیعت و افرادی را که بزعم بعضیا دوست  داشتنی نیستند را باید تقویت کنم...علی امیرعسجدی مشاورتربیتی خ...
14 views 3 likes
by on December 4, 2018
قلب، خاک خوبی دارد هر دانه که در آن بکاری، از هر جنس، از همان جنس، صدها دانه بر می داری!! حواست باشد که در قلب ات چه بذری می کاری... عشق یا کینه؟! .
17 views 4 likes