by on January 31, 2019
با هم باشید،اما بگذارید در با هم بودن شما فاصله ای باشد و بگذارید نسیم در میان شما بورزد یکدیگر را دوست بدارید، اما از عشق زندانی برای یکدیگر نسازید بگذارید عشق ،جایی،در ساحل روحتان باشد پیمانه های یکدیگر را پر کنید،اما از یک پیمانه ننوشید از نان خود به یکدیگر ارزانی کنید،اما از یک قرص نان نخورید با هم بخوانید و برقصید و شادکام باشید،اما به حریم تنهایی یکدیگر تجاوز نکنید همچون تارهای عود باشید که جدا از هم اما با یک نوا مترنٌم میشوند قلبهایتان را به هم هدیه کنید،اما یکدیگر را به اسار...
19 views 3 likes
by on January 31, 2019
معشوقگان تلخ آه، ای فرشتگان بلورین رنج بس نیست زخم خنجر مژگان آتشینِ ما و غروبِ سردِ سکوتِ صحن در سرزمین مرده ی بی خورشید از آدمِ ابوالبشر تا قرن ما جزیره ی مرداب های درد. #هوشنگ_بادیه_نشین
23 views 3 likes
by on January 31, 2019
اگر روزی رسیدی که من نبودم تــمام وصیــتم به تـــو ایــن است : خوب بـمان ... از آن خوب هایی که من عاشقش بــودم … !!
8 views 3 likes
by on January 31, 2019
دستهایِ من را که ببینی میفهمی من دیگر ناامید شدم از دوست داشته شدن دستهای بی سرخی و سیاهیم که چفتِ هیچ دستانی نخواهد بود دستمال های مچاله شده با سیاهی را که تویِ جیب هایم ببینی میفهمی من از پاک شدن اشکهایم با دستانِ داغِ و امنِ کسی ناامیدم از آنقدر خودم بودن با کسی که تنهایی هایم را بی هراس رویِ دوشش بگذارم به چشم هایم که نگاه کنی تا چشم کار میکند کِدری میبینی عوض برقِ دوست داشتن یا دوست داشته شدن. آدم از یک جا به بعد اعضای بدنش خسته از هر چیز بودن را جیغ میزنند پاهایش نخواستن برای هم...
16 views 3 likes
by on January 31, 2019
آدم از یک جایی به بعد دیگر خودش را به در و دیوار نمیکوبد، از هر چه هست و نیست شاکی نمیشود، از آدم ها فاصله نمیگیرد از هیچ کس، دیگر متنفر نمیشود. دیگر گریه نمیکند غصه نمی خورد از حرف کسی نمی رنجد. دیگر شعر نمیخواند، موسیقی گوش نمیدهد، به کسی زنگ نمی زند، کسی هم به او زنگ نمی زند. دیگر صدایی، اتفاقی، بوی عطری، اسمی، زنگ تلفنی، نامه ای، خاطره ای، حرفی، رنگ پیراهنی حواسش را پرت نمی کند. آدم از یک جایی به بعد، دیگر منتظر نمی ماند، دیگر عجله نمی کند، دیگر حوصله اش سر نمی رود، دیگر بی قرار...
14 views 5 likes
by on January 29, 2019
💖شبی ازشبهااااااااااااا...!!!💖
33 views 7 likes
by on January 29, 2019
جانان من عاشقِ همان "دوستت دارم" هایی هستم که نمی گویی! که با نگاهت دلم میلرزد؛ که فقط میگویی "مواظب خودت باش" #لیلا_مقربی
15 views 2 likes
by on January 29, 2019
همیشه که اتفاق‌ها افتادنی نیستند گاهی هم اتفاق گرفتنی‌ست مرا در آغوش بگیر.
8 views 2 likes
by on January 29, 2019
به يک نفر كه خودش باشد خودش بماند ساديسم نداشته باش روحمان را زخمى نكند چه بودنش، چه نبودنش آدم را به تهوع نيندازد نفسش حق باشد بماند و گم نشود نيازمنديم
12 views 3 likes
by on January 29, 2019
ميگفت وقتي بهم زنگ زدن و گفتن بردنش بيمارستان سراسيمه رفتم بيمارستان توي همه ي مسير داشتم فكر ميكردم كه چندبار خواسته بود برم ببينمش و نرفتم فكر كردم كه چندبار بهش گفتم نه ... گفتم وقت ندارم گفتم بذار براي يروز ديگه توي همه ي مسير به اين فكر كردم كه چندبار همينجا كنار دستم نشسته بود و نديدمش كه صداشو نشنيدم چشماشو نديدم فكر كردم كه چندبار بهم گفت دوستم داره و من از سر بي حوصلگي فقط گفتم منم همينطور توي همه ي مسير به اين فكر كردم كه چندباراز سر غرور  شكستمش  و چندبار بدون ديدن غرورش بخشيد منو چند...
55 views 12 likes
by on January 27, 2019
من به مادَرَت هم حسودى ام ميشود... موهاى ژوليده ات صورتِ پُف كرده ات غُرولندِ اولِ صبحت؛ ديدنِ تمامِ اينها، صبحِ اولِ وقت، آخ كه عجيب مي چسبد!
18 views 4 likes
by on January 27, 2019
خودتو بیشتر از دیگران دوست نداشته باشی برده ای به دیگران آسیب بزنی برده ای به دیگران اعتماد نکنی برده ای از مرگ بترسی برده ای دشمن آدمای بد نباشی برده ای به آدمای بد اعتماد کنی برده ای شاید خودم آدم بد باشم که نقش آدم خوبو بازی کردم به آدم خوب شک نکنی برده ای همانطور که گفتم خودتو باید بیشتر از دیگران دوست داشته باشی اما اگر به دیگران آسیب بزنی برده ای از دیگران بترسی برده ای باید به دیگرانی که میگویند به ما شک کن شاید آدم بدی باشیم اعتماد کنی تا برده نشی
25 views 4 likes