by on 5 hours ago
برایت مینویسم دوستت دارم میدانم که نمیدانی ولی میدانم که میخوانی ؛ آرزویم این است که نخوانده بدانی … تو این “مَن ها” را از خودت “مِن ها” کن ، من میمیرم برای باقی مانده ات … قهوه چشمان توست ؛ تیره ، تلخ اما آرام بخش و اعتیاد آور … در این ساعت شلوغ زندگی ، در این انبوه رفت و آمدهای پی در پی ، در این سرعت بی درنگ ثانیه ها ، تو یک مکث عاشقانه ای
2 views 2 likes
by on 7 hours ago
مانیا خلق بالا(elevated)، گشاده(expansive)، یا تحریک پذیر(irritable)، شاه علامت دوره مانیاست. خلق بالا، خلقی است سرخوشانه(euphoric)، و اغلب مسری که گاه موجب می شود به بالینگر نامجرب، انتقال پیدا کند و آنرا انکار نماید. اگر کسی با بیمار حشر و نشر نداشته باشد، ممکن است پی به ماهیت نامعقول او نبرد، اما افرادی که بیمار را از نزدیک می شناسند، میفهمند که خلقش غیرطبیعی است. از علائم دیگر آن این است که خلق بیمار تحریک پذیر است. این حالت به خصوص زمانی پیدا می شود که زیاده خواهی ها و جاه طلبی های بیمار ...
2 views 2 likes
by on 8 hours ago
سلام، عزیزم،بهـانه ڪه می گیری، یعنی دلِ نازت تنگ است قهـــر ڪه می ڪنــی، یعنی بی تاب وبیقراری به همین سادگی زیاد پیچیده نیست فهمیدنِ حالِ ڪسی ڪـه به عشقی پاک، دچار شده است ؛ … جاودانه دوستت دارم ... همۀ لحظه هاتون بخیر ... دلبـــــــــــــرم دوســتت دارم،دوســتت دارم
2 views 3 likes
by on 9 hours ago
سلام، عزیزم،من با صدای نفس کشیدنت هم عاشقی می‌ کنم حتی اگر آرام و بی صدا خودم را بگذارم در دست‌ هاتو بروم حتی وقتی از کنارت رد شوم برای پرت نشدن حواست بوی تنت را پُک بزنم نه..! تو را با هیچ چیز عوض نمی‌ کنم حتی با زندگی … جاودانه دوستت دارم ... همۀ لحظه هاتون بخیر ... دلبـــــــــــــرم دوســتت دارم،دوســتت دارم
2 views 4 likes
by on 9 hours ago
سلام، عزیزم،عطرهای خوب شیشه خالی شان هم بعد سال ها هنوزعطر می دهد درست مثل جای خالی تو .. . می توان پر کرد فاصله هایی بلند را با یک پیام ساده و کوتاه کافیست بنویسی دوستت دارم ... همۀ لحظه هاتون بخیر ... دلبـــــــــــــرم دوســتت دارم،دوســتت دارم
2 views 3 likes
by on 9 hours ago
سلام، عزیزم،دستانم را بگیر و ببر جایی دور از این آدم‌ ها دور از این هیاهو جدا از این همه جدایی‌ ها ببر به کورترین نقطه‌ جهان جایی که با آرامش بوسه بر پیشانی‌ ات بنشانم ... دلبـــــــــــــرم دوســتت دارم،دوســتت دارم
2 views 6 likes
by on 9 hours ago
سلام، عزیزم،عشقت نهايتی ندارد من هر روز دوست داشتنت را درقلب ورفتارم بیشتروبیشتر می‌ کنم اصلاًخداوند مرا برای بيشتر عاشقت بودن آفریده ... دلبـــــــــــــرم دوســتتدارم
2 views 5 likes
by on 9 hours ago
سلام، عزیزم،وقتی که می‌خندی دنیا چه زیبــاو رها می‌ شود از سختی‌ ها بخند که انگار زمین و زمان با خندۀی تو حالش بهتر وبهاری می‌ شود بخند که خنده‌ ات یک سرزمین را آبادوزیباتر می‌ کند...
2 views 3 likes
by on 15 hours ago
زندگی شاید " آن لحظه مسدودیست که نگاه من "در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد.نمي بخشم تو رو تا زنده هستم به روي دل همه درها رو بستم ببين عشقت با حال من چه ها كرد چه اررروم در درون خود شكستم !
2 views 1 like
by on 15 hours ago
تمام رویاهای من به نام توست میدانی یعنی چه؟ یعنی تمام زندگی ام ،،،یعنی بگذار ؛ چشــــمانِ نازَت تا به همیشه مهربان بمانند یعنی بگذار اغوشت تابه همیشه محکم باشد ، من بماند... تمام خنده های من به نام توســــت میـــــدانی یعنی چه؟ یعنی تمام دلخوشی هایم تــوئی،و تو تنها بخند بگذار گوش های من پر شود از صدای خنده های تو بگذار هر که مارا دید از حالا تا به همیشه در چشـــــمانِ مَـــن ،تُـــو را ببینند ... تمام این روزها به فدای آن روز که من جایی کنار خاطراتم بنشینمو بنویسم اغوشَـــش، خود عش...
2 views 1 like
by on Yesterday, 11:35 pm
🌸در باغ ولایت گل خوشبوست رضا🍃🌸 🌸سروچمن گلشن مینوست رضا🍃🌸 💖نومید مشو زدرگه احسانش🍃🌸 💖🍃🌸زیرا به جهان ضامن اهــوست رضا💖🍃🌸 🌸میلاد هشتمن نور ولایت، تبریک و تهنیت🍃🌸
2 views 6 likes
by on Yesterday, 10:25 pm
✨ در حریم قدسیت بال مناجاتی بده ✨گنبدت دل میبرد وقت ملاقاتی بده
2 views 8 likes