by on 9 hours ago
غم دل به کس نگویم که بگفت رنگ رویم تو به صورتم نگه کن که سرایرم بدانی دل عارفان ببردند و قرار پارسایان همه شاهدان به صورت تو به صورت و معانی نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم همه بر سر زبانند و تو در میان جانی اگرت به هر که دنیا بدهند حیف باشد و گرت به هر چه عقبی بخرند رایگانی تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری عوض تو من نیابم که به هیچ کس نمانی
2 views 5 likes
by on 9 hours ago
حواستان به آدمهاى آرامِ زندگيتان باشد.. آدمهايى كه از صبح تا شب هزار بار خودخورى می‌كنند كه مبادا با يک حال و احوالپرسىِ ساده، مزاحمِ كارتان شوند! آدمهايى كه وقتى تنهاترين هستيد، فرقِ بينِ "ترک كردن" و "درک كردن" را تشخيص می‌دهند؛ آدمهايى كه "دمِ دستى" نيستند، كه يک روز با شما یک روز با دوستِ شما و يک روز با دهها نفر مثلِ شما باشند! آدمهايى كه شما را براى پرُ كردن جاى ِخالى نمى‌خواهند. بيشترين انتظارشان، چند دقيقه وقت ِ خالی‌ست كه برايشان كنار بگذارى، تا كنارت بنشينند و يادآورى كنند یک نف...
3 views 6 likes
by on 14 hours ago
این روزها ڪه ڪمبود رفاقت داریم، تو رفیق خوبے ماندے و گذاشتے رفیق خوبے برایت بمانم... خودمانی بگویم رفاقت یعنے چترِ بالاے سرش شوے وقتے بلا میبارد بر سرش، یعنے وقتے بلند بلند از ته دل میخندد بایستے در ڪنارے و ڪیف ڪنے از دیدن خنده هایش، یعنی با دست به تو اشاره ڪند ڪه بیا ڪنارم یعنے تو رفیقے تو شریک غم و شادے بودے، یعنے درد ڪه دارد بفهمے، از نگاهش حرفهایش را بخوانی... رفاقت یعنے فارغ از جنسیت رفیقَت هرچه هستو هر آنچه باید باشد تو هوایش را داشته باشے مراقبش باشے شده از دور یا از نزدیڪ... ایـــ...
2 views 2 likes
by on 14 hours ago
ســـلام عزیزانم،این متن عالیه؛ ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺻﻼ ﺍﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ ، ﺑﺪﻭﻥﺧﯿﻠﯽ " ﺗﻮو ﺩﺍﺭﻩ "... ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ، ﺑﺪﻭﻥ " خییییییلی ﺯﺧﻢﺧﻮﺭﺩﻩ "... ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ همه ﭼﯿﺰ ﺑﯽ ﺗﻮجهه ، ﺑﺪﻭﻥ " ﺯﻣﺎﻧﯽ ، ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪ ، ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ "... ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ توو ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﯽ، ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻪ: ﺷُﮑـــﺮﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺩوﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ ، ﻧﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺑﻪ ﻧﻪﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺵ.. ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ " ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻋﺎﻃﻔﯽ ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ "... اگه ديدى کسى هميشه آنلاينه فکرنکن دوست هاى زيادى داره, خيلى "تنهاست" که همش سرش تو گوشيه...
2 views 4 likes
by on 15 hours ago
❤️هیچ وقت این دو جمله رو نگوئیم؛ : ١_ازت متنفرم ٢_دیگه نمیخوام ببینمت ❤️هیچ وقت با این دو نفر هم صحبت نشویم؛ : ١_از خود متشکر«خودخوخواهِِخودشیفتۀ» متکبّر٢_پُرحرفِ ورّاج ❤️هیچ وقت دل انسانها رو نشکنیم،بویژه : ١_پدرومادر ٢_همسروفرزندان ❤️هیچ وقت این دو تا کلمه رو نگوئیم؛ : ١_نمیتونم ٢_بد شانسم ❤️هیچ وقت این دو تا کارو نکنیــم؛ : ١_دروغ ٢_غیبت ❤️همیشه این دو تا جمله رو به خاطر بسپاربسپاریم؛:١_آرامش با یاد خداست ٢-دعای پدرو مادربسیارکارسازاست ❤️وریم؛همیشه دوتا چیز و به یاد بیا...
2 views 3 likes
by on 21 hours ago
ســـلام خــوﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩمان ﺭﺍ منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ نکنیـــم!!! و دورازجونتــون ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ نکنیــــم.... ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿـــﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴــــﺎﻧﯿﻢ!🍃
2 views 1 like
by on July 1, 2020
*درروابطانسانی شایسته است احکام شریعت الهی وعقلانیّت وپاکی وصداقت واستمرار ودوامِ متقابل ومتناسبباآدابورسوم قومی بودن وهدفمندی لحاظ شود...وگرنه ناپایداروبَدومتزلزل خواهدبود*
2 views 2 likes
by on July 1, 2020
آه ازعشق و غمِ زیبایش؛ ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ http://dl.tabamusic.com/Music/1399/04/Salar%20Aghili%20-%20Delbaste%20Shodam%20(128).mp3 ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ ➰سالارعقیــــلی➰
3 views 3 likes
by on June 30, 2020
باورکن عزیــزم تنها عشق... ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ و عشق تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی برد مرا رساند به امکان یک پرنده شدن… ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ ➰سهراب سپری➰
2 views 3 likes
by on June 30, 2020
.عزیزتــر می‌شود... ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ ســــلام؛نمیـــدانی،نمیدانی داشتنت ، خیــلی غنیمت می‌شود؛داشتنت ... ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ میان تمام این نداشتن ها میان تمام این نخواستن ها ... ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ میان تمام این نرسیدن ها میان تمام این تلخی آخر قصه های امروز … ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ چقدر می چســــبد... ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ باورکن عزیــزم خیــــلی بع دل مینشینه داشتنت... ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ و ما همیشه دیر متوجه می‌شویم! قدر داشته‌هایمان را بدانیم… ‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
2 views 2 likes
by on June 30, 2020
ســــلام؛وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد، .عزیزتــر می‌شود ...:heartpulse: یک لحظه آفتاب در هوای سرد ، خیــلی غنیمت می‌شود ... خداوند جان وجهان آفرین برایمون درهمۀ مواقع آسایشوسختی ها ، تنها پناهــمــون است ... یک ذرّه نور در دریای تاریکی ، همۀ دنیامون می‌شود … یک عزیز وقتی که از دست رفت ، همۀ عزیزترینمون می‌شود …:heart: پاییز وقتی که تمام شد ، به نظر قشنگ و قشنگتر می‌شود... و ما همیشه دیر متوجه می‌شویم!☝️ قدر داشته‌هایمان را بدانیم… چرا که خیلی زود، دیر می‌شود .....
2 views 4 likes
by on June 30, 2020
سلام؛عزیزم،کــم حرف‌ ترین الفــــ بـــای جهان الفــــــ بای چشــــم‌ های نازِ توست که فقط سه حرف دارد عین، شین، قاف «عـ شـــ ـق» اماعشــق لایتناهیســت. عشــق لطفِ الهیســــت
2 views 3 likes
by on June 30, 2020
ســــلام،میگفت : قرار نیست تو دنیا سختی نکشیم قراره یاد بگیریم که؛ چجوری سختی هامون روبشکنیم یا حداقل بااونا کناربیایم... چجوری رشدوبالنـــدگی کنیم اینجا بهشت نیست! بهشت اونوره... حالا اینکه؛عزیزم من و تو توی این دنیایِ فانـــی هم ، با همــۀ ی مرارتها وسختیاش، لذّت وطعممتعالیِ بهشت رو بچشیــم بسته بهشیوۀزندگی و نگاه خودمون داره..
2 views 3 likes
by on June 30, 2020
گفتم ڪه دلتنگم بیا اےآنڪه درمان منے گفتےڪنارم هستےوهمواره درجان منے گفتم نمانده در دلم شورےدگر ازعاشقے گفتےاگر لیلےشوم،مجنون و حیران منے گفتم ڪه دیگربعد تو نورےنداردمحفلم گفتےڪه شمع روشن هرجمع پنهان منے گفتم بمان بارفتنت مشڪن توپیوندمرا گفتےڪه درعشق وجنون هم عهدوپیمان منے گفتم ڪه عڪست مانده در چشمان خیسم تا ابد گفتےڪه هرشب تاسحر دراشڪ چشمان منے گفتم برایت یک غزل شاید غزلخوانم شوے گفتےڪه خود درشاعرےتڪ بیت دیوان منے
3 views 4 likes
by on June 29, 2020
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک •❀.•❤•.¸❤️❀❤️¸.•❤•.❀• ❤️ عزیزانم؛همه چیز از فکر آغاز می شود،❤️ ❤️افکار ما، تبدیل به احساس میشوند، ❤️ ‏ ❤️اگر احساساتمان با عقلانیت وعلوم درآمیزند،❤️ ❤️همان افکار همراهبااحساساقدام ما، تبدیل به رفتــارمان میشوند، ❤️ ❤️برای همین است که مولاامیرالمؤمنین فرمودندمراقب افکارونیّات وومسیرهای آموزش خودوفرزندانتان باشید ❤️ ❤️چراکه احساسات برانگیخته در ما، موجب بروز یک رفتار... ❤️ ❤️و این رفتارهای ما هستند که عاقبت را به نتیجه می رسانند. ❤️ ❤️پس،نیّات وافکار وگفتارمان...
2 views 4 likes
by on June 29, 2020
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀• ❤️اگه باهاش حالت خوبه عزیزم،❤️ ❤️اگه ذوق‌و تو چشمات میاره ،،،اگه باهات مهربونه❤️ ‏ ❤️اگه خوب میتونه اوضاع رو کنترل کنه❤️... ❤️اگه،اگه میفهمدت؛ میتونی کنارش، خودت” باشی❤️ ❤️اگه پا به پاش میتونی بی پروا دیوونگی کنی، و"خودِخودت” باشی❤️ ❤️اگه،همــودلیل خنده های از ته دلته..❤️ ❤️خب دستاشو بگیر،،، شاید دیگه هیچوقت نتونی این حس و با کسی تکرار کنی❤️ ❤️خب ،دیوونه دستاشو بگیر،،، شاید دیگه هیچوقت نتونی این حس و با کسی تکرار کنی❤️
2 views 2 likes
by on June 28, 2020
ســـلام؛تقریبـــاً همه قول موندن میدهنــد؛ ، امّا همه سر قولشون نمیمونند تکیه دادن به آدمی که یهو ازت فاصله میگیره ،،،، مثل پَریدن توی دریایِ عمیق، به امید نجات غریقیه که دست و پا زَدنت رو میبینه!!! وَ کاری برات انجام نمیده تو مُمکنه از غرق شدن نجات پیدا کُنی ، اما دیگه هیچ‌ وقت دل به دریا نمیزنی....
2 views 2 likes
by on June 28, 2020
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀• ❤️خُـــدایــا،،،ای پروردگار عزیزم،❤️ الهی کمی به متن موجود در حافظه موقتم تأمُّلی دارم خیلی ازعزیزانم رفته اند آدرسی ازایشون در حافظه ندارم برای خودمنوعی گزارش تخلُّف تهیه میبینم نهایتاًدر نهانخانۀقلبــمبایگانیمکیکنم ؛ آخه چراخیلی ازدوستان میگویند؛به آنان دل می بندیم ، که دوستمان ندارند! آیااینهماندوروئینیست؟! و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم شاید این است دلیل تنهایی ما ... •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀• ❤️یاران باصفاو عزیز سروران عزیزم با...
2 views 3 likes
by on June 28, 2020
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀• ❤️خُـــدایــا،،،ای پروردگار عزیزم،❤️ الهی در این روز زیبا لطفی کن؛هیچ دلی تنگ نباشه الهی؛ایمان والا ،عزّت، شرف و جوانمردی را مبدأ تمام تمنّـــا هایِ زندگیـــمان قرار ده الهی از تکبر و غرور و سوء ظن و نفرت و کینه دورمان فرما الهی صداقت درکلام ورفتارمان نهادینه فرما واز دروغ، کلک وهرنوعِ آلودگی دورمان فرما و الهی دوستان ویاران عزیزوباصفایم را همیشه سالم،با ایمان وباصفاوصداقت جانانه؛ صالح و شاد و سرافراز خوشبختشان فرما •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀• ❤️یا...
2 views 1 like
by on June 27, 2020
سلام دوستان عزیزم یارانِ بزرگوار، الهی سالم وصالخ وشادوسرافراز باشید قطعاًباوردارید که؛شریف‌ترینِ انسانهای باصفا صاحب دلانی هستند که بعدازایمان به خداوندبیهمتـــا؛ انديشـۀ ی آزاردیگران در وجودشان نباشد شاد کردن دل انسانهای اطرافمون ارزشش بیشتر از سال ها راز و نیازِبدون تفکردرارزشمندی تکالیفِ الهی است... ♡♡♡ ♡♡♡ ♡♡♡ ♡♡♡
3 views 1 like
by on June 27, 2020
ســتلام،دعاکنیـــم؛الهی به زیبایی سادگی به والایی اوج افتادگی رهایم مکن جز به بند غمت ، اسیرم مکن جز به آزادگی نقطه ی اوج هر فواره،سرآغاز سقوط اوست. وقتی با یک انگشت به طرف کسی اشاره می کنی واونو مسخره می کنی، اگر خوب نگاه کنی، سه تا انگشت دیگه به طرف خودته! وقتی برگ هاپاییز رو زیر پاهات له می کنی، یادت باشه که روزی به تو نفس هدیه می کردن
3 views 2 likes
by on June 27, 2020
گفتم:خدایا سوالی دارم! گفت:بپرس. پرسیدم چرا وقتی شادم همه بامن می خندند ولی وقتی ناراحتم کسی بامن نمیگرید؟ جواب داد:شادی را برای جمع کردن دوست آفریده ام ولی غم را برای اتنخاب بهترین دوست
3 views 1 like
by on June 27, 2020
هم نشین گل اگر باشے معطر میشوی سر تر از صدها گلاب ناب قمصر میشوے هم نشین با بے خرد بے اعتبارت میڪند پیش استاد سخن بے شک سخن ور میشوی از زمین بگذر مسافر خانه اے متروڪه است آسمان باشے گذر گاه ڪبوتر میشوی هم صداے بلبل خوشخوان نباشد جغد شوم پیش لا مذهب بدان ڪم ڪم توڪافر میشوی سفره ے دل باز ڪردن پیش نامحرم خطاست زخمے از زخم زبان هم زخم خنجر میشوی دل مسوزان ،ظلم در حق ڪسے هرگز مڪن بهترین قاضے خداوند است ،ڪیفر میشوے عشق را معنے به بد مستے مڪن سنگ صبور پیش لیلا...
3 views 1 like
by on June 27, 2020
ای فرصت نسیم برای وزندگی پروانه پرنده برای پرندگی ای اهتزاز روح به بوی نسیم دوست امکان دل برای تکان وتپندگی لیلایی تو راهمه مجنون کوه ودشت: باد دوندگی وغزال رمندگی در بند خویش بودن معنای عشق نیست چونانکه زنده بودن،معنای زندگی غرق عرق زدست دل سرکش خودم شرمندگی است پیش تو اظهاربندگی
3 views 1 like