by on 8 hours ago
هزار درد مرا، عاشقانه درمان باش هزار راه مرا، اي یگانه پایان باش برای آنکه نگویند، جسته‌ایم و نبود تو آن‌که جسته و پیداش کرده‌ام، آن باش دوباره زنده کن این خسته ي خزان زده را حلول کن به تنم جان ببخش و جانان باش
2 views 1 like
by on 9 hours ago
گاهی دوست داشتن آدم های اشتباه شبیه نگه داشتن یه وسیله خطرناک تو دست یه بچه ی لجبازه.مثه همون موقع ها که یه کاردی،چاقویی،چنگالی چیزی تو دستت میگرفتی و فکر میکردی شاید اسباب بازی جدید و خوبیه و قیل و قال اطرافیان و پرپر زدناشونو که برای پس گرفتنش میدیدی بیشتر حریص میشدی و محکمتر نگهش میداشتی و جایی ولش میکردی که میدیدی دستتو داغون کرده!تو هم برای من همین بودی،یه عروسک پر از تیغ و خار که نمیخواستم هیچ جوری رهاش کنم،لذت دیدن زرق و برقت از یادم برده بود چه دردی دارم برای داشتنش تحمل میکنم،تازه وقتی ...
4 views 6 likes
by on 9 hours ago
ســـلامحتماًعنایت دارید که؛اگر همه چیز مطابق خواسته‌هایمــان بود، حتماً ازیکنواختیِ آن کسل وافسرده‌ تر می‌شدیم. اما باتلاش وشکستن مشکلات ورسیدن به آمال وآرزوهامون؛زندگیپویائیولذتهایخودشرانشانمونمیدهد... حالا می‌فهمیم که چقدر می‌شود آرزو داشت و با امید به رسیدن به آن‌ها،تلاش خستگی ناپذیرداشته و از زندگی لذت برد. برنامه‌ای که همه چیزش مطابق میل آدم باشد، هیچ وقت عملی خوشآیندومطلوب نمی‌شود. آری،آری؛آهنگ زندگی بایدباشکستن مشکلات،لذت آرامش بخشی وخوش آیندی خودمون واطرافیانمون باشد
1 view 7 likes
by on 10 hours ago
باسلام،ببینیـــد؛ 1-بعضی چیزا بدست آوردنی نیست . . . بیخیال شدنیه ! باورکن؛به اندازه ی هر «بی محلی و بی توجهی» که ازش می بینی ولی بازم پیگیرشی، احمقی . . . 2-هر وقت احساس تنهایی کردیم به اين فکر كنیــم كه ميليون ها سلول دروجودمونوزوایایِ بدنمــون وجود داره مثل خادمان جانانه بدون برق وباطری کار میکنند و تنهاشخصیتی كه بهش اهميت ميدهنــد ماخودمونهستیــم ،فقطخودِخودِ خودمون . . . 3-بر عکس فلش مموری ها که روز به روز کوچکتر می شــوند و پرظرفیت تر، بعضی آدم ها روز به روز بزرگتر می شــوند ولیکن...
4 views 7 likes
by on 14 hours ago
شخصى در میــخانه مُـــرد و شخصى ديگر در مســجد مردم قضاوت هایشان را کردند و به قول خودشان عقلشان به چشمشان بود ولی اولی برای نصیحت رفته بود و دوّمی برای دزدیدن کفش لطفا عقلتان را از «چشمتان» به «سرتان» بازگردانید و یکدیگر را احمقانه قضاوت نکنید،،، افتـادنـت از بـام فـلـڪ غصـہ نـدارد هشـدار ز بـام دل درویـش نـیـفــتـے
4 views 7 likes
by on 14 hours ago
طاقت بہ سر رسید و دلم بغض سر ڪشید یـا رب ببار آیه‌ے صبرے جدید را اے روزگار،از چہ ڪسے می‌توان گرفت تاوان این جوانے از دست رفتہ را
1 view 6 likes
by on Yesterday, 1:25 pm
سلام،درساحل آرامش بخش زندگی؛ خوشبخت ترین خواهیم بود اگر همراهِ ایمانِ به ذاتِ پاک خداوند متعال، صـــبــورومقاومُ و بخشــــنده باشیم در وادیِ زندگیِ عاشقانه ، باصداقت، ومهربانی خوشبخت ترین خواهیم بود اگر در همین لحظه زندگی کنیم، آخــه؛ گذشتـــه رفتــه وآینده مبهم است...…
4 views 4 likes
by on December 5, 2019
من در بحبوحۀ زندگی تجارب زیادی را یاد گرفته ام مثلاً برایِ زندگیِِ سعادتمندانه و خوب ، نباید به غیر از خداوند ،اولیاءَالله و احکام نورانیِ شریعتش، هیچ موضوعی و هیچ فردی وابسته شد وابستگی فقط درد دارد آدمِ وابسته ، جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش می رود ! آدمِ وابسته ، با دستانِ خودش تحقیر می شود ! وابسته که باشی ، محدود می شوی از قطارِ موفقیت جا می مانی زندگی یعنی بپذیری بعضی ها شعار نمی دهند و واقعا بخاطرِ خودت می روند بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفعِ توست ... در این دایره ی سرگرد...
3 views 5 likes
by on December 4, 2019
ســـلام،حال من خوب است ، نه اینکه همه چیزِ جهانم خوبِ خوب باشد نه اینکه مشکلی نباشد حال من خوب است چون چشم وا کردم و آفتاب را دیدم و آسمان را که ابری نبود گنجشک ها روی سیم های برق ، غرق در خیالِ مزرعه ی انگور ، آواز می خواندند ، و کسی با گربه های سرخوش و بیخیالِ شهر ، کاری نداشت کودکان شاد بودند ، می دویدند و بازی می کردند ، و در چشم تمام آدم ها ، اشتیاق بی مانندی موج می زد ، انگار که همه شان عاشق بودند و انگار که خبرهای خوبی در راه بود حال من خوب است چون ایمان دارم که چیزی به ...
3 views 3 likes
by on December 4, 2019
اصلاً به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ، کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ، بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید تلف کنند دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند ... گاهی تو به آسیب پذیریِ قرصِ جوشان می‌شوی و آدم ها با حرف ها و قضاوت هایشان مانندِ آب ... نزدیکشان که می شوی ، نابودت می کنند ! لازم است کمی دورتر بایستی وبامتانت در سکوتیمعنا دار کارِ خودت...
3 views 3 likes
by on December 4, 2019
چشمان رازناک شرجی‌ات آبی است ، سبز ، یا خاکستری ؟ که هی مهربان می‌شود ، زیبا می‌شود ، هی وحشی ‌ ‌هی در خود می‌تاباند رخوت و پریده رنگی آسمان را یاد روزهای سفید و معتدل ابرآلوده می‌اندازی‌ام که قلب‌های افسون شده از تلاطم دردی نامعلوم به خود می‌پیچند و آب می‌شوند در گریه و جان‌های بیدار ، ذهن به خواب رفته را ریش‌خند می‌کنند ‌ ‌گاه به افق‌های قشنگ می‌مانی که خورشیدها را در فصل‌های مه گرفته می‌افروزد تو چشم‌انداز نم‌زده چه می‌درخشی به شعله می‌کشی پرتوهای آمده از آسمان آشفته را ‌ ‌ت...
5 views 9 likes
by on December 4, 2019
سمتِ چشمانِ تو یک پنجره باشد کافیست چشمِ من خیره به آن منظره باشد کافیست تو به من خیره شوی من به تبسّم هایت خنده بر روی لبت یکسره باشد کافیست فاصله دفترِ تقدیرِ مرا پُر کرده ست سهمِ من چند ورق خاطره باشد کافیست
5 views 5 likes
by on December 3, 2019
عاقبت گر عمر، باشد ماندگار میــــگذارم این سخن را یادگار مینــویســـــم روی کوه بی ســتون زنــــده بــــادا یــــارانِ خوب روزگار معنای عشق هم،غیر سلام و علیک نیست وقتی سلام رکن نماز است، پس سلام! قبل از سلام جام تشهد گرفته ایم ما کشتگان مسلخِ عشقیم، والسلام
5 views 5 likes
by on December 3, 2019
سلام؛دزدی وغارت که فقط این نیست از دیوار مردم بالا بری یابانکی راآتش بزنی دروغ بگی صداقت رو دزدیدی بدی کنی خوبی رو دزدیدی تهمت بزنی آبرو رو دزدیدی خیانت کنی عشقو دزدیدی
5 views 8 likes
by on December 3, 2019
میدانى چیست..! یڪ وقت هایى باید خودت را بہ بیخیالى بزنى... بیخیــــال تمـــام ادم هایى ڪه دوســــتت ندارند! بیخیال تمام ڪار هایى ڪه مى خواستى بشود...ولى نشد! بیخیال تمام رڪب هایى ڪه خوردى! بیخیال هر ڪس ڪه امروز وارد زندگیت شد و فردا رفت! بیخیال تلاش هاى بى نتیجہ ات...، دوست داشتن هاى بى ثمر ات! وقتى ڪسى دوستت ندارد اصرار نڪن! وقتى ڪسى برایت وقت ندارد خودت را بہ زور در برنامہ هایش جا نده! وقتى ڪسى نمى خواهد تو را ببیند پا پیچش نشو! زندگى همین است! شاید تو براى همہ وقت بگذارى ولى قرار ...
4 views 5 likes
by on December 3, 2019
از من شب هجر می‌بپرسید حباب دریای غمم کدام آرام و چه خواب در دل بود آرام و خیالی هر موج در دیده خیال خواب شد نقش بر آب ........... خاقانیِ شِروانی
3 views 2 likes
by on December 3, 2019
هــــــمراه اول مهم نیست همه اول راه همــــــــراهند مهم هـــــمراه ِ همـــراه تـــا آخر است... امشب بیا زکوچه ی شعرم عبور کن با من غزل بنوش و دلم را مرور کن در ظلمتی که این همه من را تنیده است خورشید بی بدیل من امشب ظهور کن لختی بخند تا دل من زیر و رو شود این خسته را دوباره تو غرق غرور کن من تشنه ی هوای توام بر تنم ببار قلب هزار پاره ی من را صبور کن دست مرا بگیر و به سمت خودت ببر دنیای بی فروغ مرا پر زنور کن من مدتی است با تو فقط شاعرانه ام امشب بیا دوباره دلم را مرور کن
6 views 2 likes
by on December 2, 2019
عزیزی یه حرف قشنگی بهم زد دلم نیومد براتون ننویسم ... میگفت وقتی عاشق کسی میشی و خیلی دوستش داری حاضری از خودت بگذری تا اون اذیت نشه حاضری از دلت بگذری تا اون شاد باشه حاضری خودتو برداری وبری تا اون اذیت نشه میگفت وقتی میدونی رسیدن به کسی که دوستش داری یه رویاس چرا باید اذیتش کنی میگفت وقتی هر خواستنی رسیدنی نباشه و پایانش مشخص نباشه چرا باید ادامه بدی چراوقتی دوستش داری نمیزاری به زندگیش برسه و بیشتر از این اذیتش نکن میگفت تمام کردن بعضی چیزها نه اینکه دوستش نداری نه اینکه عا...
7 views 11 likes
by on December 2, 2019
ختم قرآن برای شادی روح جناب علی عالم بزرگوار آنگاه كه مرگ را ختم و معاد را وهم و پندار خود را حتم يافتي، قرآن بخوان رفتی و زمان ز رفتنت غمگین است پرپر زدن پرندگان غمگین است در گوشه باغ ما که بلبل می خواند بیچاره ز گل های خزان غمگین است با سلام و عرض ادب خدمت همه ی بزرگواران یاران عزیز فیسنگاهی, درگذشت جناب عالم عزیز و بزرگوار را خدمت همه تسلیت عرض نموده و به همین مناسبت برنامه ختم قرآن برگزار می گردد. از دوستان عزیز خواهشمندم در این برنامه شرکت کرده تا ما نیز سهمی در شادی روح ایشان داشته...
62 views 26 likes
by on December 2, 2019
ســــلام عزیزم؛ هوا سرد است و منازخدا میخواهم؛ در گرمی آغوش گرموزیبایت تمام فصل سرما را بـــا ڪلام نغزودلنشینت،ونوازشهایِ نارت گرم میمانم .. هوا سرد است میدانم ولی اینجا هواے عاشقی خوب است! نه برگی زرد نه ابرے " قاصد باران " نه اشڪی جارے از چشمی فقط لبخند میبارد صداے بوسه اے شیرین صداے موج در ساحل صداے دیگرے هم هست شنیدم؛ هر چقـــدر تنـــور دپ دلت گرمتر ، مهربانی ات بیشتر و روزگارمان آبادتر است .. " دوستت دارم "
5 views 2 likes
by on December 2, 2019
ســلامعزیزمهربانم، ســالهاست خنده هایم را... در گریه هایم غسل کرده ام... شاید نگاه پرمهرعیسی بن مریم علیه السَّلام... مهر مادرانه حضرتِ مریمِ قدّیس،برقلب من نیزمهربان عیسای مسیحش؟ ودعای خیر ؟آیا من غلام حضرت عیسی«ع» در رکابش باشم، نگاهم میکنیـــد به مهـــر؟...
5 views 3 likes
by on December 1, 2019
گوش حسوداڹ ڪر اینجاے شعرم بلندتر مےگویم: ""دوســـتــتــــ...دارمــــ "دوســــــتت دارم" تاهمه بدانند: جدایے ما مثڸ جدایےآسماڹ و زمیڹ محاڸ است… بدانند اگرچہ دوری اما همیشہ درقلبمے… حتےزیرِ خاڪ…
4 views 5 likes
by on December 1, 2019
حذر از عشق؟ندانم! سفر از پیش تو؟ هرگز نتوانم نتوانم نتوانــم،نتوانــم یک نفر آمد و سهم ِدل ِتنهایم شد آمد و علّت ِبیداری ِشبهایم شد دل به او بستم و چشم از همه کس پوشیدم سبب ِدلخوشی ِامشب و فردایم شد بس صدا کرده ام او را "عسلم" انگاری اسم او باعث ِشیرینی ِلبهایم شد شاعرم کرد غم ِچشم ِسیاهش آخر بهترین سوژه ی اشعار ِغم افزایم شد غزل اندر غزل از اسم ِقشنگش گفتم زد و گل واژه ترین واژه ی غمهایم شد بعد ِهر شعر و غزل گریه عجب میچسبد!! گریه اصلاً نمک ِشعر و غزلهایم شد..
4 views 5 likes
by on December 1, 2019
ﺯﻧﺪﻩ ﺩﻝﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ عشق، مَست؛ مُرده ﺩل، ﮐِﯽ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺁﺭﺩ به ﺩﺳﺖ...؟ میگمــــ...آآآآ؛ سڪوتِ بارشِ برف از عجیب ترین حادثہ ها و معجزات الهی ست میلیونها تن آب راابرهاچنان آرام درزمین مینشانند که گوئی اتفاقی نیافتاده حتّے عجیب تر از هجومِ تو در خیالِ من تو هم مثلِ رحمت خدا«برف» مےنشینے چہ بـےصدا گاهےبہ دل، گاهی به خیال....
4 views 5 likes
by on December 1, 2019
سلام،واقعاًچه دوست داشتنی اند آدم هایی که خالی اند از عقده ها و صفت های عواطقِ منفی ،ازحسرت،حسادت،خشم،خودخواهی ونفرت... آدم هایی که حرف های پشت سرشان را می شنوند ، اما در نهایتِ آرامش و وقار ، سرشان را بالا می گیرند ، لبخند می زنند و راهِ خودشان را می روند . چون پذیرفته اند که آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه ، با یک نفر ، موافق باشند ، یا قرار نیست برای هر عقیده و نظری متوقف شد و به درستیِ همه چیز ، شک کرد ! آدم هایی که هربار نامردمان؛زمینشان می زنند ، اما بلند می شوند و مسیرشان را درست...
5 views 5 likes
by on December 1, 2019
peace ιѕ wιтн мe only υnтιl yoυ are wιтн.. آرامـش تا وقتـي ❣ طُ ڪنارمي، ڪنـارمہ ........................................ درجمعِ باصفایِ خانواده؛ هر وقت همسرتون بهتون گفت : لباس كافي بپوش ،،،سرما نخوری خستهنباشیچرادیرکردی؟ببینم،ناهار خوردي؟ عزیزم،مواظب خودت باش شب زود برگردی خونه و.... تو در جوابش بگو: نازگلممنم عاشقونه دوست دارم ●๑❤๑●
4 views 2 likes
by on November 30, 2019
ߒroza-rezvaniհߒ ՙǘҘǘ јӘǙ ĘϘ њƙƚ ϘҙŘǙƙǘ ̘ڙ Řʙƙ Řј ǘș ǘʘǘјǘ ̘Șј. ϘϙǘǙƙ Řǘ ҘǘԚ ə ȚƘԙŘǙƙ Řǘ ҘӘΙ ƙĘȘћ̘ ҘԘϘ ̘ǙŘ ǘϘћ̘ژ ǙŘ͘љś! ̚ϙț̛ ̙˜јǘљ И̘Ǚƙ ŘϘӘʘǙ Ƙʙ ȘșȘ. ϙƘϘǘԘʙŘ ʚə ǘǛ̙ƚϙșƙ ǙǙ Ř˜ڙȘԙ И˜ԙȘ șŘǙƘϙ ǘșȘϙ. řŘј ǘǘ ҙś̘Ǚ ƘԘٙę Ǜ ̙ƘǙŘјϙŘǙ Ƙș ǘșǘԘ ʚɘԘǙƘϛ ̘ʘ ǙƘǙŘ ʘϘ ј֙ś̘љ "řޙƘǙ" ǘșŘǙƘ. ϘϘ љޘ ӘȘǘјǙƙ ЙƚϘǙǙ Řϛ̘ϙŘ! ʘӘӘ ʙŘǙƘϙ. ŘϙȘǙ Ƙș ǘәț̙ Ř™Řϛ̘ ̘ԙȘћ̘ϙ ǘ͘Ǚ Ęș ǘ̘ǙƘ ʘșƘ ϘԘϙ ŘϘ њϙȘԘ ʘҙŘҙř ǚəƘǙ ƚϙXʙ Śə ǘț ̘јǙǙ Ǜ ̘ϙƛ̘ ǘј ǙȘϘǘ ٚϙXʙ ǘǙ Řʘ ǘјǙ ǙřƘʙǛ ̘ș ǘʙ Șј ǙĘț̚ ɘȚϙț̙. Ř™Řϙ Śə ǘșŘǙƙ. Ř™Řϛ ̘ʘ Ǚ˜јǘ јȚϛ̘љ. řș ǚə ǘ™ŘϙƘ ...
3 views 5 likes
by on November 30, 2019
ســـلام نازنینم؛ حتی فکر تو چنان گرمم میکند که سرمای زمستانی از جودم رخت میبندد... باورکن با فکر کردنم به صفا و صمیمیت تو، گرم شدم به یاد خنده های نازت کهمیافتــم بهاران را خِس میکنم،غزیزم تبسُمی خندها ی بکن برایم بخند،،،که با خندۀ ملیحِ تو گویــا آفتابِ عالَمتاب، از ته دل به زندگیمان نورِ عشق،می‌پراکَدد شرم عشقت در چهره من داشت شقایق می‌کاشت یادت هست؛ سُـــفره انداخته بودیم و کنارش با هم مهر و محبّت و دوستی را با صفا می‌خوردیم حرفهای تو شکوفه های گلهای یاس ومحمّدی را جلوی پای زمستان ا...
4 views 4 likes
by on November 29, 2019
ســــلام میگم آآ؛ گـــــاهـے از عواطفِ مجبّت وعشـق هـم باشـــــــــڪوه تـر استـــــــــــ.... همســـووهمـــدل بــودن با ڪسے ڪه خوب بلد استـــــــــــــــ زخـم هایتـ را ببـوسـد؛ وبوسه درمـــانــی کنـــد.... اونوقــت؛دیـگـر هـیـچ مـزه ای دلـچـسـب نـخـواهـد بـود . . آخـــه مـن تـمـامِ حـسِ چــِشـایـی ام را . . رویِ لـبـانـت . . جـا گـذاشـتـه ام . .. بازهم بوســـم آرزوست
4 views 3 likes
by on November 28, 2019
❤مژده‌ے دیدار می‌آرند، یا پیغام دوست❤ ❤اشڪ شوق امشب چہ مے گوید نهان در گوش چشم❤
5 views 6 likes
by on November 28, 2019
هیچ دانے ،از چہ باشد قیمت آزادہ مرد بر سر خوان خسیسان دست ڪوتہ ڪردنست جز یاد دوست هرچہ ڪنے عمر ضایع است جز سِرِّ عشق هر چہ بگویے بطالت است
7 views 4 likes
by on November 28, 2019
من عشق را گم کرده‌ام در ازدحام زندگی تو قلب خود را کشته‌ای گاهی به‌نام زندگی ...❤ در حس خود آواره‌ و با حال خود بیگانه‌ایم ما ظاهراً آبادهایی باطناً ویرانه‌ایم...❤
4 views 3 likes
by on November 28, 2019
ای دو چشمانت رهی روشن به سوی شهر زیبایی ای نگاهت باده ای در جام مینایی آه ، بشتاب ای لبت همرنگ خون لالهٔ خوشرنگ صحرایی ره ، بسی دور است لِیک در پایانِ این ره منتظرمان،قصری پر نور است... دوچشمت دریایِ نوراست ... راهمان گرچه دوراست اما،،، منزل ، قصری پرازنوراست
4 views 2 likes
by on November 27, 2019
اگر در خانه قلب تو مهمانم٬ دعایم کن اگر هر لحظه در یاد تو می‌مانم٬ دعایم کن اگر باران عشق از چشمهایت تند می‌بارد تصور کن که من هم زیر بارانم، دعایم کن اگر غم سینه‌ات را می‌فشارد مثل من هر روز منم مثل تو جزو مهربانانم٬ دعایم کن اگر چشم‌انتظاری تا عزیزت باز برگردد به یادم باش من هم چشم‌گردانم، دعایم کن اگر روح تو را هم بی‌وفایی می‌کند مجروح بده دستان گرمت را به دستانم‌٬ دعایم کن…
3 views 0 likes
by on November 27, 2019
یازیرام شرح فراقــین قلم آغلیر گئجه لر او گئچن خاطیره لر کونلومی داغلیر گئجه لر حســــرتین دَن یانیـــــرام عشقه دوشن یانمالیسان گوزلرین عشــــــقه دوشن حســــرته باغلیر گئجه لر
5 views 4 likes
by on November 27, 2019
ســــلام؛عزیزانم،تکیه کلامِ مرحومِ پدرم بود؛ فرق نمی کرد موقع سلام یا وقت خداحافظی ، می گفت؛عزیزم؛ "تنور دلت گرم..." معنی این جمله را بعدها فهمیدم هر جا که از دلم مایه گذاشتم و اتفاق خوبی افتاد یاد حرفش افتادم . انگار تنور دلت که گرم باشد نان مهربانی اش را می خوری ... هر چه دلت گرمتر ، مهربانی ات بیشتر و روزگارت آبادتر است ...
7 views 3 likes