by on 8 hours ago
هزار درد مرا، عاشقانه درمان باش هزار راه مرا، اي یگانه پایان باش برای آنکه نگویند، جسته‌ایم و نبود تو آن‌که جسته و پیداش کرده‌ام، آن باش دوباره زنده کن این خسته ي خزان زده را حلول کن به تنم جان ببخش و جانان باش
2 views 1 like
by on 8 hours ago
گاهی دوست داشتن آدم های اشتباه شبیه نگه داشتن یه وسیله خطرناک تو دست یه بچه ی لجبازه.مثه همون موقع ها که یه کاردی،چاقویی،چنگالی چیزی تو دستت میگرفتی و فکر میکردی شاید اسباب بازی جدید و خوبیه و قیل و قال اطرافیان و پرپر زدناشونو که برای پس گرفتنش میدیدی بیشتر حریص میشدی و محکمتر نگهش میداشتی و جایی ولش میکردی که میدیدی دستتو داغون کرده!تو هم برای من همین بودی،یه عروسک پر از تیغ و خار که نمیخواستم هیچ جوری رهاش کنم،لذت دیدن زرق و برقت از یادم برده بود چه دردی دارم برای داشتنش تحمل میکنم،تازه وقتی ...
4 views 5 likes
by on 9 hours ago
ســـلامحتماًعنایت دارید که؛اگر همه چیز مطابق خواسته‌هایمــان بود، حتماً ازیکنواختیِ آن کسل وافسرده‌ تر می‌شدیم. اما باتلاش وشکستن مشکلات ورسیدن به آمال وآرزوهامون؛زندگیپویائیولذتهایخودشرانشانمونمیدهد... حالا می‌فهمیم که چقدر می‌شود آرزو داشت و با امید به رسیدن به آن‌ها،تلاش خستگی ناپذیرداشته و از زندگی لذت برد. برنامه‌ای که همه چیزش مطابق میل آدم باشد، هیچ وقت عملی خوشآیندومطلوب نمی‌شود. آری،آری؛آهنگ زندگی بایدباشکستن مشکلات،لذت آرامش بخشی وخوش آیندی خودمون واطرافیانمون باشد
1 view 7 likes
by on 9 hours ago
باسلام،ببینیـــد؛ 1-بعضی چیزا بدست آوردنی نیست . . . بیخیال شدنیه ! باورکن؛به اندازه ی هر «بی محلی و بی توجهی» که ازش می بینی ولی بازم پیگیرشی، احمقی . . . 2-هر وقت احساس تنهایی کردیم به اين فکر كنیــم كه ميليون ها سلول دروجودمونوزوایایِ بدنمــون وجود داره مثل خادمان جانانه بدون برق وباطری کار میکنند و تنهاشخصیتی كه بهش اهميت ميدهنــد ماخودمونهستیــم ،فقطخودِخودِ خودمون . . . 3-بر عکس فلش مموری ها که روز به روز کوچکتر می شــوند و پرظرفیت تر، بعضی آدم ها روز به روز بزرگتر می شــوند ولیکن...
4 views 7 likes
by on 14 hours ago
شخصى در میــخانه مُـــرد و شخصى ديگر در مســجد مردم قضاوت هایشان را کردند و به قول خودشان عقلشان به چشمشان بود ولی اولی برای نصیحت رفته بود و دوّمی برای دزدیدن کفش لطفا عقلتان را از «چشمتان» به «سرتان» بازگردانید و یکدیگر را احمقانه قضاوت نکنید،،، افتـادنـت از بـام فـلـڪ غصـہ نـدارد هشـدار ز بـام دل درویـش نـیـفــتـے
4 views 7 likes
by on 14 hours ago
طاقت بہ سر رسید و دلم بغض سر ڪشید یـا رب ببار آیه‌ے صبرے جدید را اے روزگار،از چہ ڪسے می‌توان گرفت تاوان این جوانے از دست رفتہ را
1 view 6 likes
by on Yesterday, 1:25 pm
سلام،درساحل آرامش بخش زندگی؛ خوشبخت ترین خواهیم بود اگر همراهِ ایمانِ به ذاتِ پاک خداوند متعال، صـــبــورومقاومُ و بخشــــنده باشیم در وادیِ زندگیِ عاشقانه ، باصداقت، ومهربانی خوشبخت ترین خواهیم بود اگر در همین لحظه زندگی کنیم، آخــه؛ گذشتـــه رفتــه وآینده مبهم است...…
4 views 4 likes
by on December 5, 2019
من در بحبوحۀ زندگی تجارب زیادی را یاد گرفته ام مثلاً برایِ زندگیِِ سعادتمندانه و خوب ، نباید به غیر از خداوند ،اولیاءَالله و احکام نورانیِ شریعتش، هیچ موضوعی و هیچ فردی وابسته شد وابستگی فقط درد دارد آدمِ وابسته ، جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش می رود ! آدمِ وابسته ، با دستانِ خودش تحقیر می شود ! وابسته که باشی ، محدود می شوی از قطارِ موفقیت جا می مانی زندگی یعنی بپذیری بعضی ها شعار نمی دهند و واقعا بخاطرِ خودت می روند بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفعِ توست ... در این دایره ی سرگرد...
3 views 5 likes
by on December 4, 2019
ســـلام،حال من خوب است ، نه اینکه همه چیزِ جهانم خوبِ خوب باشد نه اینکه مشکلی نباشد حال من خوب است چون چشم وا کردم و آفتاب را دیدم و آسمان را که ابری نبود گنجشک ها روی سیم های برق ، غرق در خیالِ مزرعه ی انگور ، آواز می خواندند ، و کسی با گربه های سرخوش و بیخیالِ شهر ، کاری نداشت کودکان شاد بودند ، می دویدند و بازی می کردند ، و در چشم تمام آدم ها ، اشتیاق بی مانندی موج می زد ، انگار که همه شان عاشق بودند و انگار که خبرهای خوبی در راه بود حال من خوب است چون ایمان دارم که چیزی به ...
3 views 3 likes
by on December 4, 2019
اصلاً به این فکر نکن که دیگران برای تو چه فکری می کنند حتی برایت مهم نباشد چطور و چگونه قضاوت می شوی ، کاری که دوست داری و می دانی درست است را بکن و مسیرِ خودت را برو ، بگذار دیگران هم یاد بگیرند به جای اینکه زمانشان را به پای حسادت و قضاوت و تقلید تلف کنند دنبالِ اهداف و آرزوهایشان باشند ... گاهی تو به آسیب پذیریِ قرصِ جوشان می‌شوی و آدم ها با حرف ها و قضاوت هایشان مانندِ آب ... نزدیکشان که می شوی ، نابودت می کنند ! لازم است کمی دورتر بایستی وبامتانت در سکوتیمعنا دار کارِ خودت...
3 views 3 likes
by on December 4, 2019
چشمان رازناک شرجی‌ات آبی است ، سبز ، یا خاکستری ؟ که هی مهربان می‌شود ، زیبا می‌شود ، هی وحشی ‌ ‌هی در خود می‌تاباند رخوت و پریده رنگی آسمان را یاد روزهای سفید و معتدل ابرآلوده می‌اندازی‌ام که قلب‌های افسون شده از تلاطم دردی نامعلوم به خود می‌پیچند و آب می‌شوند در گریه و جان‌های بیدار ، ذهن به خواب رفته را ریش‌خند می‌کنند ‌ ‌گاه به افق‌های قشنگ می‌مانی که خورشیدها را در فصل‌های مه گرفته می‌افروزد تو چشم‌انداز نم‌زده چه می‌درخشی به شعله می‌کشی پرتوهای آمده از آسمان آشفته را ‌ ‌ت...
5 views 9 likes
by on December 4, 2019
سمتِ چشمانِ تو یک پنجره باشد کافیست چشمِ من خیره به آن منظره باشد کافیست تو به من خیره شوی من به تبسّم هایت خنده بر روی لبت یکسره باشد کافیست فاصله دفترِ تقدیرِ مرا پُر کرده ست سهمِ من چند ورق خاطره باشد کافیست
5 views 5 likes