by on 7 hours ago
♡ ســـــلام، دلبــــر ماهــم؛ هَـــر صبح از تو راوی قصّــه ای تازه هَســـتـم از تو می نویسم واژه به واژه تو را می خوانم بلند بلند بسان آواز قو بر دریا با رویایی رنگین حضورت را ترسیم می کنم شبیه تاترهای زنده در خیابان اما هیچکس تماشاگر تنهایی ما نیست...
1 view 1 like
by on 8 hours ago
قانون تو تنهایی من است و تنهایی من قانون عشق عشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست چه قانون عجیبی! چه ارمغان نجیبی و چه سرنوشت تلخ و غریبی! که هر بار ستاره های زندگیت را با دستهای خود راهی آسمان پر ستاره کنی و خود در تنهایی و سکوت با چشمهای خیس از غرور پیوند ستاره ها را به نظاره نشینی و خاموش و بی صدا به شادی ستاره های از تو گشته جدا دل خوش کنی و باز هم تو بمانی و تنهایی و دوری...
1 view 3 likes
by on 8 hours ago
ســـلام؛میگم؛ نمیشه به زندگی روزهای بیشتری اضافه کرد، هرآنچه که آفریدگارمقررفرموده؛همانه،✔ ولی میشه به روزهای بودنمون ؛احساس ارزشمندی وزندگی بیشتری ببخشیم.✔ 🌹 حـالِ‌ خوب نصیب لحظه‌هاتون🌹
1 view 1 like
by on 9 hours ago
✨﷽✨ 💢حق مادر ✍حق مادر برتو آنست ڪه بدانے او حمل ڪردہ است تو را نہ ماہ طورے ڪہ هيچ ڪس حاضر نيست اين چنين ديگرے را حمل ڪند و بہ تو شيرہ جانش را خوراندہ است قسمے ڪہ هيچ ڪس ديگر حاضر نيست اينڪار را انجام دهد و با تمام وجود، با گوشش، چشمش، دستش، پايش، مويش، پوست بدنش و جميع اعضا و جوارحش تو را حمايت و مواظبت نمودہ است و اينڪار را از روے شوق و عشق انجام دادہ و رنج و درد و غم و گرفتارے دوران باردارے را بہ خاطر تو تحمل نمودہ است، تا وقتے ڪہ خداے متعال ترا از عالم رحم بہ عالم خارج انتقال داد. پس اين...
1 view 1 like
by on 19 hours ago
گوشـــۀی قلب تمام آدم ها یک صندلی خالی است! و بادهایِز خزــان، همیشه از همان سمت آدم ها را می برد. سمتی که کسی باید باشد و نیست… چــقــدرجــایِ بعضیــها خالیســت...
2 views 5 likes
by on January 17, 2020
در زمان ها ی گذشته فرماندارشهری، تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای این که عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی شُــد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمندان ورهگذران، بی تفاوت از کنار تخته سنگ می گذشتند. بسیاری هم غرولند می کردندکه این چه شهری است که نظم ندارد حاکم این شهر عجب مرد بی عرضه ای است و ... با وجود این هیچ کس تخته سنگ را از وسط جاده بر نمی داشت . نزدیک غروب، یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود ، نزدیک سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ ...
3 views 4 likes
by on January 17, 2020
🌹‏در دوستیابی یاهمسرگزینی، بهتراست ،پـــیدا بکنیــم ؛ یک آدمِ باایمانِ به مبدأُومعاد وباجدان و آدمتری را! و شانه های ، محکم و محکمتری راکه از زیر بار مسئولیت درنرود... کاش به جای تیپ و قیافــۀشیک و ناب دنبال آدمی بودیم که فهخمودرکدرستی ازانسانیت ناب داشت... آری،آنگاه،باید بمانیم باید ڪه عشقِ پاک وبی ریاوناب زنده بماند بهار نزدیڪ است و من طاقت چشم هاےِ غم آلودِ پرندگان مهاجر را ندارم باید بمانیم براے با هم بودن براے نفس هاے تازه ے خورشید باید بمانیم،که عشق یعنی تو کمی عاشقانۀ پاک ...
2 views 4 likes
by on January 17, 2020
ســــلام؛به کام دل نرســـیدیم اگر در این دنیا به این خوشیم که دنیای دیگری هم هست...... خدا بیــآمُرز ، مــﺎﺩﺭﺑﺰﺭگـَم ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺵ ﺑﺒﺎﺭﺩ - هی بــرام میﮔﻔﺖ؛ ﻋزیــزم عاﺷﻖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﻣُﺮﺩ..میــدونـــی؟جاودانه خواهی شــُدبه عِشــق... ﺍﻣﺎ، ﺧﻮﺩﺵ ﻣُﺮد بااینکــه خیـــلی عاشق بــود؛ عاشقِ خدمت به همه ومخصوصاًعاشقِ خدابود ! ﭼﻪ ﭘﺎﺭﺍﺩﻭﮐﺲ ﺑﺰﺭﮔﯽﺳﺖ ﻋﺸﻖ
2 views 2 likes
by on January 17, 2020
محبوبِ قلبم؛برقص پیش از آن که پروانه ها خاطره گل های پیراهنت را برای شکوفه های پلاسیده تعریف کنند و حریر نازک دامنِ پُرمِهـــرت را دست هایِ ناپیدایِ زبر زندگی نخ کش کننـــد!
3 views 2 likes
by on January 17, 2020
ســـلام؛محبت ،دوست داشتن تنها چیزیست که با بخشیدنشون زیادتر می شوند و همیشه لازم نیست چیزهای با ارزش ببخشیم تا محبت کرده باشیـــم، محبتهــای بیشمارمیبینیم گاهی لبخند تو بهترین محبت است♥️ البته؛ محبّت بایدپاک وصادقانه وطبق حکمِ خدا ومتقابل وبی منّت ومستمرباشـــد 🌹
2 views 4 likes
by on January 17, 2020
لبت، تنت، سخنت، چهره‌ات تماشایی آهای دختر رعنا چقدر زیبایی به زعم من تو میان تمام مردم شهر سرآمد همه دختران و زن‌هایی به زیر پیرهن تو بهشت گمشده ایست حرارت بدنت دوزخی‌ست رویایی بگو که مادر تو کیست که این چنین زادست دو چشم شرقی و یک صورت اروپایی جنوب داغ لبت سرخی غروب خزر شمال خیس نگاهت خلیج تنهایی تنت روایتی از برف‌های قطب جنوب خودت روایتی از یک پری دریایی پر از حکایت ناگفته‌ای و می‌دانم که تو نخوانده‌ترین داستان دنیایی
2 views 2 likes
by on January 16, 2020
ســــلام؛,میــگمآآآ؛اگر خیـــلی چیزها خریدنی بود برای مادرم کمی جوانی می خریدم... برای پدرم عمر دوباره... و برای خودم خنده های دوران کودکی
2 views 3 likes