by on 15 hours ago
 قصۀاوّلین بوسۀ داغ؛سلام....یادتــه یـــک روز بلند افتابیدر ابی بیکران دریاامواج ترا به من رساندندامواج ترانه بار تنهاچشمان تو رنگ اب بودندانگه که ترا در اب دیدمدر غربت ان جهان بی شکلگویی که ترا به خواب دیدماز تو تا من سکوت و حیرتاز من تا تو سکوت و تردیدما را می خواند مرغی از دورمخواند به باغ سبز خورشیددر ما تب تند بوسه می سوختما تشنه ی خون شور بودیمدر زورق ابهای لرزانبازیچه ی عطر و نور بودیممی زد می زد درون دریااز دلهره ی فرو کشیدنامواج امواج نا شکیبادر طغیان به هم رسیدندستانت را دراز کردیچون ج...
1 view 3 likes
by on September 18, 2019
ســــلام قطعاً میدونی که وقتی کسی به زندگیمـــان وارد میشودخدا او را به دلیلی میفرستدیا برای درس گرفتن از اوو یا برای ماندن با او برای همیشه . . . "میخواهم بدانی که هنـــــوز هم برایم تمام نشده ای!"از ذهنم نرفته ای و هنوز در قلبم ادامه داری.حتی همین حالا که نیستی هم از صبح تا شب در کارهای روزمره ی من خلاصه شده ای و رویای 'اینجا بودنت' به خوابِ همیشگی بیداری هایم تبدیل شده است.میخواهم بدانی که همه ی این ها به زبانِ ساده یعنی :"دوستت دارم ".و گمان میکنم این ساده ترین تعبیرِ دوست داشتن است..آیا ساد...
2 views 4 likes
by on September 18, 2019
سلام میـــدونـــی؟ستاره ای شده ام غرق آسمان دلتکه راه عشق کشاندم به کهکشان دلتپریده ام همه ی انتظار عالم رابه سمت روشن آرام آشیان دلت... یک استکان بوسه داغیه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایهحـــالا؛یــک پیاله گل سرخِ عاشق؛یک کف دست نانِ  زلالیُّ و صداقتاز شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شوداین صبحانه عشق است با تو خوردن صفا دارد …
1 view 3 likes
by on September 17, 2019
  ســـلام؛پاییز نزدیک است ...دلمیک تُ می خواهدکه دوستت دارم هایم رابا برگهای نارنجی این شهربه موهایت سنجاق کنمتا پاییزبهارِ عاشقِ ما باشد ....
1 view 4 likes
by on September 15, 2019
✔ ســـلام عزیزم؛ شاید خوشبختی آدم ساده‌ای بودهکـــه بـــا لباس‌های ســـــادهحرف‌های سادهدردهای سادهیادم هستبند کفشش‌ را همخودمان می‌بستیم!حالا به مانگاه هم نمی‌کند...من هم هی میخــوام؛.. ✔میخواهم "‌عاشقت کنم"و این مانند آن است که بخواهم؛کوهِ یخ را با "ها" کردن آب کنم...!
1 view 2 likes
by on September 15, 2019
:heart:ســــلام عزیز دلم:heart:✔ مبادا رد لــــــب هایِ نـــازَت،روی فنجانهای کافه ها جا مانده باشد...واااای خدا نکنـــد؛مَبــــادا بچشد غریبه ایطعمِ بهشتیَش را...
1 view 5 likes
by on September 8, 2019
┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄گاهی میان خلوت جمع،یا در انزواے خویش،موسیقی نگاه تو را گوش می‌کنم!وز شوق این محال،که دستم به دست توست،من جاے راه رفتن پرواز می‌کنم …
1 view 3 likes
by on August 24, 2019
ســـلام, میگم آآآ؛ داغ همیـشـهبه خاڪ سپـردن یڪ عزیـز نیسـتگاهـی دفـنِ یڪ آرزوی قلبی هم هسـت در دل...مثل داشتن ڪسی ڪه،بنـا را بـر نداشتنـتگـذاشتـه اسـت.
4 views 11 likes
by on August 24, 2019
سلام؛مولایِ عزیزم؛باور داریم حتّّی  خیالت کافی‌ستتادر وسط این گرمای تابستون،و در صحرایی که انتها ندارد،بی‌نیاز باران باشــیــم.جوانه بزنـیــم و هر ثانیه با تو بودن را میوه بدهیــم.اطرافمان راگلها و نسترنها و آبادیها بگیرد،کودکان از شاخ و برگ‌هایمان بالا بروند،راه آهن از کنارمون راد شودو تجارت رونق بگیرد.می‌بینی؟خیالت اینگونه است...تو که قصد آمدن نداریمــآ هم همیشه سبز نخواهم ماند.روزی خشک می‌شویم و تیشه به انداممان میزنند!مگر نمی‌توان کاغذ بود؟لااقل کودکان آبادیعاشقانه‌هایمان را از یاد نخواهند ب...
1 view 8 likes
by on August 23, 2019
به هم شبیه، به هم مبتلا، به هم محتاجچنان دو نیمۀ سیبی که هر دو نیم به هم
1 view 4 likes
by on August 23, 2019
شور و حالم را گرفته اضطرابِ تازه‌ای...می‌کشد ناخن به اعصابم عذابِ تازه‌ایحال من این روزها مانند درباری‌ست کهرفته تسخیرش کند عالیجناب تازه‌ایشب به شب این چشم‌ها قرمزترند و بی گمانباید از دکتر بخواهم قرص خواب تازه‌ایدایماً تب دارم این یعنی که درد دوری‌اتباز پیدایش شده پشت نقاب تازه‌ایمادرم با طعنه می‌گوید فراموشش کن وعاقلانه فکر کن به انتخاب تازه‌ایباز می‌پرسی «به پایم می‌نشینی یا که نه؟»این غزل نگذاشته جای جواب تازه‌ای...
2 views 1 like
by on August 23, 2019
ســــــــلام؛عریزم بخند،خندۀگل زیباســت...خنده ی روی لبت خاطره ساز است، بخندچهره ات با نمک خنده چه ناز است، بخندچشم من خیره به لبهای تو در اوج سجودبه خدا خنده ی تو روح نواز است، بخنداَخم کردی و دلم از غم گنگی پُرشدتا بخندی دل من هلهله ساز است، بخندخنده هایت همگی عین حقیقت هستندخنده های همگان عین مجاز است، بخندمن و تو غرق سکوتیم و سخن خاموش استخنده آغازگرِ راز و نیاز است، بخندشاعری با همه ی شاعری اش می گوید«قصه ی خنده ی تو دور و دراز است، بخند
1 view 3 likes