by on 22 hours ago
ســـلام، عزیزم بــا تو بودن را دوست دارم تو ميداني بي تو ماندن را مرگ ميدانم... باز هم تو ميداني برايت قصه ميگويم برايت شعر ميخوانم و اين بهانه هايِ عاشقانۀ ی من است تو ميداني ؛درهر نگاه سردي ،در طنين صداي لرزاني موج تمنائي نهفته است تو ميداني روزها از پي هم ميگذرند ناله اي ميشنوم صداي ِخواهش ِعاشق قلبيست تو ميداني و گهگُداري اين انديشهء سنگين از ذهن من ميگذرد آن چيست که تو آن را نميداني؟ تو ميداني آري آري ،تو ميداني که هموارهبه نیکی میسرایم من تو را بي تو زندگی بسیار س...
2 views 1 like
by on November 13, 2019
ســــلام عزیزان،،، زندگی کسالت بار نیست بارهادیده ام که عاشقان بر معشوقۀ خویش تمثیلهای زیبــائی نثار میکنند؛ بی تو متروكه و بی رهگذراست كلبه من نازنیـــنا با تو آباد شود؛كلبه به ویرانه قلبَــــم چه ریباست در آرزوی وصال یار بودن و بسویِ کامیابی اقدام کردن... اما باور کنیـــد؛ کسالت در مردمی است که از پشت عینکهای دودی و تیره به هســــتی زیبــا و دنیــــای خود نگاه میکنند خیلی از افراد در بیست و پنج سالگی میمیرند، اما تا هفتاد ســــالگی دفن نمیشوند. این برای من یک راز بزرگ است که چرا بع...
4 views 3 likes
by on November 13, 2019
ســـلام،انسانهایی که زیبا فکر میکنند. با دیگران با محبت وگذشت رفتار می کنند ... شکرگزار آفریدگار هستند ... همۀ هستی،وخودشان را هم دوست دارند ... به زندگی لبخند می زنند ... ودر سختیها خستگیناپیرند،آنها بخشنده هستند ... انسانهایی که حتی در بدترین شرایط ‌ و رویدادها، سعی میکنند جنبه مثبت قضایا را پیدا کنند.هرچند که واقعیّت نگرند... ونیکوئیها را بهتر می ببینند ... انسانهایی که با جنس ادب ومعرفت،زندگی و عشق،ایثارومحبّت؛ هماهنگ هستند ، و همیشه ، در هر مکانی بذر امید و نشاطو شادمانی می پاشن...
3 views 2 likes
by on November 13, 2019
ﺑﯿﺎ ﻭ ﯾﮏ ﻧﻔﺲﺁﺭﺍﻡ ﺟﺎﻥ ﺷﻮ ﺍﺯ ﺭﻩ ﻟﻄﻒ کہ ﺁﺭﺯﻭے ﺗﻮ ﺟﺎﻥ ﺭا ﺩﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ... تنم بپوسد و خاکم به باد ریزه شود... هنوز مهرِ تو باشــد در استخوان ای دوست آریعزیـــزم؛مُدام پرتِ تو بود حواسم .. بعد ها فهمیدم میانِ اینهمه آدم حواسِ جمع می‌خواهد دوست داشتنت در عینِ نداشتنت ..
3 views 5 likes
by on November 12, 2019
در غیاب تو گفتگوها دارم با تــــو،،،امـــا، در حضورت،که غرق عـــشق هستم،گفتگو با خویش دارم ،،،نمیدانم، چرا؟... اما نمی‌دانی،د چه قدرتی در سکوت نهفته است. پرخاشگری ،عصبانیّت معمولاً چیزی جز تظاهر نیست، تظاهری که با آن می‌خواهیم ضعف‌ مان را در برابر خود و جهان، پرده‌ پوشی کنیم. نیروی واقعی و پایدار‌، تنها در تحمل است. فقط ضُعفا هستند که بی‌صبر و خشن، واکنش نشان می‌دهند و با این رفتار،اُنس و وقارِ انســانی خود را به شروشور ضایع می‌کنند...
3 views 5 likes
by on November 12, 2019
ســــلام؛؛؛عزیزم،کـــــاش؛توجه کنی به اینکه؛ غم پاییز را وقتی دیدم که درختی لانه ی پرنده ای را، میان آغوشش گرفته بود و از غم کوچ پرندگان برگ برگ می گریست!!! ، چه قدر حال این درخت، شبیه رفتن معشوقی برای عاشقی هست... وایکاش هنوزهَم، دلی برایم مانده بود تا از فراقت،دوباره عاشق تو باشم کاش دلم را وقت رفتن پس داده بودی!
2 views 3 likes
by on November 12, 2019
سلام عزیزدلم میدونی؟عكست را با خودم دارم همراهِ بــاصدای ضبط شده ات و هر روزبه انجمن های ادبی سر میزنم! گوشه ای به التماس شاعری، سخنوری را گیــــر میاورم عكست را نشان میدهم و سكوت ضبط شده ی صدایت را ! همان دوستت دارم هایی را كه هیچ وقت نگفتی... و بعد اصرار میكنم تو را به شایستگی بسراینـــد! دیروز بلاخره شاعری قبول كرد مدتی عكست را نگاه كرد و به سكوت دوستت دارم هایت گوش داد نگاهی به من كرد و با لبخندی تلخ روی تكه كاغذی نوشت: "برگرد... این دیوانــۀ عاشق دلش تنگ است، دلش تنگ است، ...
2 views 3 likes
by on November 11, 2019
I can’t tell what U miss more, you or the part of me You took with You when You left. نمیتونم بگم دلم بیشتر برای چی تنگ شده، تو یا قسمتی که موقع ترک کردنم با خودت بردی وای خدایا؛ حوالی بعضیـها آنقدر هـوا وموقعیّت دلچسب‌است که ‌دوست‌دارے یک خانه نقلے کنارشان اجاره کنی و باخیال ِراحـت‌زندگی را بـا آرامــش تنفــس کنی اکسیژنم،نفسَــم،آرزوست
2 views 4 likes
by on November 11, 2019
I can’t tell what U miss more, you or the part of me You took with You when You left. نمیتونم بگم دلم بیشتر برای چی تنگ شده، تو یا قسمتی که موقع ترک کردنم با خودت بردی وای خدایا؛واقعاً که؛تنهایی یعنی: بین آدمایی باشی که میگن دوستت دارنـــد، ولی تو دلتنگیــهــات پیشت نیستنـــــدچقدر،خفقان آوراست،این جوردلتنگیهـــا...
2 views 3 likes
by on November 10, 2019
سلام بردوستان عزیزم، مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شویـــم، یا به آهستگی پیشرفت می کنیـــم ! مظمئناً ما همیشه جلوتر از همه کسانی هستیـــم که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند … اماخیلی وقتهتاوخیلیها درخیلی جاها؛اکثر مردمشون معتقدند فهم‌ و درک و شعور چیزای خیلی‌خوبیند، که بقیه باید داشته‌باشند. گویاشخص خودشون راباشعورترین میدونند!!! تویِ کوچۀی خلوتی پشت یه آقا و خانوم پیری می‌رفتم. خانومه داشت می‌گفت ؛ خدا مهربونه، بنده‌هاشن که گناه می‌کنند،،اوصبوریمیکنهبازراهحقرونشونمیده . خدا نگفتــه بدی بک...
1 view 4 likes
by on November 10, 2019
سلام،میگمآآآ بیائیـــد دنبال چیزهایی بروید که به شما احساس خوبی می دهند. آنچه به شما احساس خوبی می دهد خوشی های بیشتری را برایتان به ارمغان می آورد.♥️ بعضی آدمها خسیسند. خساست انواع مختلف دارد. یک نوع خساست هم هست به اسم خساست کلامی. طرف اشتباه میکند، دست و دلش می لرزد بگوید "ببخشيد" یکی را دوست دارد، انگار جانش را میگیرند بخواهد بگوید "دوستت دارم" کاری برایش میکنی، انگار از بند دلش کنده می شود بگوید " ممنون" و ... حرفهای خوب مالیات ندارند... اما گاهی نگفتنشان هزینه های هنگف...
1 view 5 likes
by on November 10, 2019
Judge nothing, you will be happy. Forgive everything, you will be happier. Love everything, you will be happiest. سلام،عزیزم،اگر هیچ چیزی را قضاوت نکنی خوشبخت ترخواهی بود، اگرهم همه را ببخشی، خوشبخت تر خواهی بود، همه چیز را‌ دوست‌ بداری، خوشبخت ترین خواهی بود. ♥️
1 view 5 likes