by on December 31, 2019
شنا با دستان بسته، هدیه به ۱۷۵ نفرغواصّان مظلوم شهید «هر دقیقه را به نیت یک نفرشان شنا کردم. زمان به من اعلام می‌شد. هربار که حس می‌کردم دست و کمرم کرخ شده یاد نفر بعدی، توان دوباره به من می‌داد.» این‌ها را «اکرم کناری» می‌گوید، بانویی که رکورد ۱۷۵ دقیقه شنا با دستان_بسته‌اش را به شهدای_غواص تقدیم کرد. دست‌هایم را ببندید! اکرم کناری بانوی شناگری ساکن امیدیه خوزستان است که 175 دقیقه در مسافت 5 هزار و 65 متر با دستانی که از پشت بسته بود، به یاد شهدای_غواص شنا کرد. بانویی جوان که می‌گوید...
4 views 3 likes
by on August 18, 2019
ســــلام دوستان، میدونیـــد؛اگر به بیماران، و بعضی مراجعین عزیزم، بگویم که سطحهموگلوبین‌  خون و قدرت ایمنی بدن خود را بالا ببرند،ای بســـا نمی‌دانند چکار کنند!اما اگر یاد بگیرندخود و دیگران و طبیعت را دوست بدارند، همین تغییراتِارزشمند در وجودشان  رخ می‌دهد.
13 views 3 likes