by on April 19, 2019
چه زمانی باید از مشاوران کمک بگیریم؟ گفتار مثبت می‌‌‌‏تواند به بهبود نگرش‌‌‌‏تان در زندگی کمک کند. همچنین می‌‌‌‏تواند منافع بسیاری از نظر سلامتی داشته باشد، از جمله بهبود تندرستی و کیفیت زندگی بهتر. با این حال، گفتگوی درونی مثبت عادتی است که در درازمدت ساخته می‌‌‌‏شود. اگر تمایل به خودگفتاری منفی دارید و در معرض بدبینی قرار گرفته‌‌‌‏اید، می‌‌‌‏توانید آن را تغییر دهید. تغییر آن نیاز به زمان و تمرین دارد، اما می‌‌‌‏توانید با بهبود و تقویت گفتگوهای درونی مثبت آن را پرورش دهید. اگر مت...
10 views 2 likes