by on December 8, 2019
دنبال مهر و عشق به دنیا ,چه میکنی از این قبیله خواهشِ بیجا نمی کنی؟؟ ای ساده دل , به کوی محبت نظر مکن بیهوده هم نگرد , که پیدا نمی کنی کالا گرانبهاست چو الماس در صدف ...
6 views 2 likes