by on December 8, 2019
دنبال مهر و عشق به دنیا ,چه میکنی از این قبیله خواهشِ بیجا نمی کنی؟؟ ای ساده دل , به کوی محبت نظر مکن بیهوده هم نگرد , که پیدا نمی کنی کالا گرانبهاست چو الماس در صدف این تحفه را به دیده تماشا نمی کنی بنگر درونِ آینه , خود را نظاره کن آری بگو به آینه حاشا نمی کنی آبِ زلال را ز دل چشمه نوش کن گر خود اسیرِ حیله ی دریا نمی کنی بیچاره دل ندیده , محبت ,ز هیچ کس پس مرحبا که تکیه به دنیا نمی کنی
3 views 2 likes