by on May 29, 2020
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•- ❤️خُـــدایــا،،،ای پروردگار عزیزم،❤️ الهی در این روزوشبهای نورانی لطفی کن؛هیچ دلی تنگ نباشه ســــَـــــــلام سرورانِارجمندم ودوستان بسیـــار عزیــزم؛، طوری بخنـــدید که حتی تـقــدیــر شکستش را بپذیــرد طوری عشق بورزید که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود آدم هایے ڪه محبت بیمنّت میڪنند ، ڪم یابند آدم هایے ڪه قدر محبت رو میدانند نایاب... ❤️عزیزانم؛اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.❤️ ❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آر...
3 views 1 like
by on May 21, 2020
بعضى بودنها هست كه آرام آرام بيچاره ات ميكند. بودنهايى كه تكليفت را مشخص نميكنند. هستند و نيستند. انگار خودشان هم نمى دانند . ميدانى، ترديد هميشه از ارزش ماجرا كم ميكند. بايد مصمم باشد. پايش را توى يك كفش كند و كلافه ات كند از بس در انتخابش مطمئن است. آنهائی كه كج دار ميروند را يكبار براى هميشه پشت در بگذار. بعد از آن نفس كشيدنت آسانتر ميشود.
3 views 4 likes