by on April 23, 2019
  ســـــلام؛اردیبهشت تنها با تو برایم بهشت می‌شود این شکوفه ها ، عطر گلها هیچ کدام بهارم را بهار نمی‌کنند تنها قدم های توست که با خود بهار می آورد ،  
17 views 7 likes